ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پشت پرده های انتخابات را میخواهند از پشت تریبون مجلس بگویند
اگر دستم رسد بر آن تریبون
بگویم شرح حال مجلسیون
 
 
 
 

 

روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به شروع کار مجلس از امروز، نوشته است: برگزاری انتخابات در آخرین روزهای سال گذشته و تعطیلات نوروزی فرصت اعتراض را از بسیاری از نمایندگان به ویژه طیف های منتقد دولت مانند اصولگرایان مستقل، وفاق و کارآمدی و فراکسیون حزب الله گرفت، اما از چند روز پیش پیغام دادن ها و تهدید کردن ها از سوی چهره های برتر این طیف ها شروع شده که اعتراض ها و حتی افشاگری ها را برای نخستین روز بازگشایی مجلس گذاشته اند. گویا مصمم هستند از صحن علنی و از پشت تریبون مجلس صدای اعتراض شان را به نحوه تایید و ردصلاحیت ها تا آخرین دقایق، نحوه برگزاری انتخابات و از همه سوال برانگیزتر، شمارش آرا را به گوش مسوولان دولتی برسانند. البته این احتمال هم می رود که هیات رئیسه از جمله رئیس و نایب رئیس مانع بیان اعتراض ها از تریبون رسمی مجلس شوند تا چهره های معترض مانند محمد خوش چهره، سعید ابوطالب، عادل آذر، رضا طلایی نیک، حسن سبحانی، ایرج ندیمی، هادی حق شناس و... تنها در راهروهای مجلس مجال صحبت از پشت پرده های انتخابات و جبهه متحد را پیدا کنند. به ویژه آنکه بسیاری از اعضای اصلی فراکسیون اصولگرایان مستقل که تحت لوای جبهه فراگیر در تهران شکست سختی از جبهه متحد خورده اند، از پیش از عید تهدید کرده اند که کوتاه نخواهند آمد. البته به گفته سعید ابوطالب این موضوع هم برایشان محرز است که از اعتراض دیگر چیزی عایدشان نمی شود، چرا که مجلس هفتم منفعل تر از آن است که در این روزهای راکد، صدا و اعتراضی از آن بلند شود.