ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درمحافل سیاسی چه می گذرد؟
شیر یا خط سیاسی، برای
ریاست مجلس و رئیس جمهوری
 
 
 
 

 

شیر یا خط، برای ریاست مجلس هشتم، بحث داغ محافل سیاسی در داخل کشور است. مسئله تنها انتخاب رئیس جدیدی برای مجلس نیست، بلکه مسئله مهم تر سمت گیری برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است.

با آنکه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از رایزنی ها و مهمانی حداد عادل برای نمایندگان جدید و زمینه چینی برای حفظ ریاست خود بر مجلس هشتم خبر داده اند، اما همه ماجرا این نیست.

هم رهبران موتلفه اسلامی و هم تیم هدایت کننده اصلی کابینه احمدی نژاد، در حال رصد کردن فعل و انفعالاتی اند که از درون آن باید تمایل علی خامنه ای برای ریاست جمهوری آینده بیرون بیآید. در این میان است که حضور علی لاریجانی بعنوان منتقد روش های دولتمداری احمدی نژاد در مجلس هشتم و ادامه ریاست حداد عادل بر مجلس بحث انگیز شده است.

در برخی محافل درون مجلس هشتم که به علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس نزدیک اند گفته شده که هنوز انتخابات تهران از سوی شورای نگهبان تائید نشده، حاج حبیب الله عسگراولادی به همراه محمدرضا باهنر به بهانه تبریک و در واقع برای رصد کردن اوضاع آینده مجلس، به دیدار علی لاریجانی در خانه وی رفته اند. در همین دیدار مستقیم و غیر مستقیم نظر لاریجانی برای ریاست مجلس هشتم سئوال شده و به وی مژده داده شده است که زمینه این ریاست در مجلس هشتم فراهم است.

لاریجانی که باهنر را "شترمرغ" میداند که نه معلوم است مرغ است و نه معلوم است شتر، با این یقین که او هر چه را بشنود کف دست احمدی نژاد خواهد گذاشت، گفته است باید دید نظر "آقا" چیست، بنده تابع ام!

در همین محافل گفته می شود، مسئله تنها بستگی به نظر رهبر ندارد، بلکه باید دید توازن توافق ها بین احمد جنتی در شورای نگهبان و شیخ محمد یزدی که حالا هم عضو شورای نگهبان است و هم در راس تشکل سیاسی- مذهبی "جامعه روحانیت حوزه علمیه قم" به کجا خواهد انجامید. آیا حوزه برای جلب نظر روحانیون مقیم قم، لاریجانی را بعنوان کاندیدای اول قم در راس مجلس می پسندد و یا او را می خواهد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ذخیره کند؟!

محافل نزدیک به بروجردی که چه لاریجانی رئیس مجلس شود و چه رئیس جمهور آینده، در کنار او رکاب خواهد زد و از هم اکنون بحث نشستن او در راس وزارت خارجه در کابینه لاریجانی مطرح است، معتقدند، احمدی نژاد ترجیح میدهد لاریجانی جانشین حداد عادل شود تا رقیب انتخاباتی او. دلیل این تمایل آنست که احمدی نژاد میداند حداد عادل اگر از ریاست مجلس کنار برود وارد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و او حریف حداد عادل هست.

از سوی دیگر گفته می شود که از بیت رهبری پیام آمده که فعلا و تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیب اصلی هیات رئیس مجلس هفتم برای مجلس هشتم حفظ شود و در صورت تمایل هر یک از آقایان برای ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری، آن موقع این ترکیب تغییر کند. یعنی لاریجانی با حمایت فراکسیون اکثریت مجلس و رای تمایل فراکسیون مستقل و اقلیت برود برای ریاست جمهوری و حداد عادل بماند در مجلس و یا برعکس، حداد عادل بعنوان مجری و تابع بی جنجال برنامه ها و سیاست های علی خامنه ای برود برای نشستن بر کرسی احمدی نژاد.

 
 
بازگشت به صفحه اول پيک نت peiknet

ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درمحافل سیاسی چه می گذرد؟
شیر یا خط سیاسی، برای
ریاست مجلس و رئیس جمهوری
 
 
 
 

 

شیر یا خط، برای ریاست مجلس هشتم، بحث داغ محافل سیاسی در داخل کشور است. مسئله تنها انتخاب رئیس جدیدی برای مجلس نیست، بلکه مسئله مهم تر سمت گیری برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است.

با آنکه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از رایزنی ها و مهمانی حداد عادل برای نمایندگان جدید و زمینه چینی برای حفظ ریاست خود بر مجلس هشتم خبر داده اند، اما همه ماجرا این نیست.

هم رهبران موتلفه اسلامی و هم تیم هدایت کننده اصلی کابینه احمدی نژاد، در حال رصد کردن فعل و انفعالاتی اند که از درون آن باید تمایل علی خامنه ای برای ریاست جمهوری آینده بیرون بیآید. در این میان است که حضور علی لاریجانی بعنوان منتقد روش های دولتمداری احمدی نژاد در مجلس هشتم و ادامه ریاست حداد عادل بر مجلس بحث انگیز شده است.

در برخی محافل درون مجلس هشتم که به علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس نزدیک اند گفته شده که هنوز انتخابات تهران از سوی شورای نگهبان تائید نشده، حاج حبیب الله عسگراولادی به همراه محمدرضا باهنر به بهانه تبریک و در واقع برای رصد کردن اوضاع آینده مجلس، به دیدار علی لاریجانی در خانه وی رفته اند. در همین دیدار مستقیم و غیر مستقیم نظر لاریجانی برای ریاست مجلس هشتم سئوال شده و به وی مژده داده شده است که زمینه این ریاست در مجلس هشتم فراهم است.

لاریجانی که باهنر را "شترمرغ" میداند که نه معلوم است مرغ است و نه معلوم است شتر، با این یقین که او هر چه را بشنود کف دست احمدی نژاد خواهد گذاشت، گفته است باید دید نظر "آقا" چیست، بنده تابع ام!

در همین محافل گفته می شود، مسئله تنها بستگی به نظر رهبر ندارد، بلکه باید دید توازن توافق ها بین احمد جنتی در شورای نگهبان و شیخ محمد یزدی که حالا هم عضو شورای نگهبان است و هم در راس تشکل سیاسی- مذهبی "جامعه روحانیت حوزه علمیه قم" به کجا خواهد انجامید. آیا حوزه برای جلب نظر روحانیون مقیم قم، لاریجانی را بعنوان کاندیدای اول قم در راس مجلس می پسندد و یا او را می خواهد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ذخیره کند؟!

محافل نزدیک به بروجردی که چه لاریجانی رئیس مجلس شود و چه رئیس جمهور آینده، در کنار او رکاب خواهد زد و از هم اکنون بحث نشستن او در راس وزارت خارجه در کابینه لاریجانی مطرح است، معتقدند، احمدی نژاد ترجیح میدهد لاریجانی جانشین حداد عادل شود تا رقیب انتخاباتی او. دلیل این تمایل آنست که احمدی نژاد میداند حداد عادل اگر از ریاست مجلس کنار برود وارد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و او حریف حداد عادل هست.

از سوی دیگر گفته می شود که از بیت رهبری پیام آمده که فعلا و تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیب اصلی هیات رئیس مجلس هفتم برای مجلس هشتم حفظ شود و در صورت تمایل هر یک از آقایان برای ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری، آن موقع این ترکیب تغییر کند. یعنی لاریجانی با حمایت فراکسیون اکثریت مجلس و رای تمایل فراکسیون مستقل و اقلیت برود برای ریاست جمهوری و حداد عادل بماند در مجلس و یا برعکس، حداد عادل بعنوان مجری و تابع بی جنجال برنامه ها و سیاست های علی خامنه ای برود برای نشستن بر کرسی احمدی نژاد.