جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تفسیر "نووستی" از مانور ضد موشکی در سراسر اسرائیل
خرمن حمله و آغاز جنگ
در انتظار یک جرقه است
 
 
 
 

 

مانور دفاع موشکی اسرائیل، همانگونه که پیش بینی می شد( مراجعه کنید به نخستین خبر پیک نت در شماره 18 فروردین از اینجا) در 48 ساعت گذشته مهم ترین خبر خبرگزاری ها جهان و بویژه رسانه های منطقه خاورمیانه بوده است.

این مانور، که خبرگزاری های داخل کشور سعی می کنند آن را آماده شدن اسرائیل برای حمله به حزب الله لبنان تلقین کنند، عمدتا برای دفاع در برابر موشک پرانی ایران به سمت اسرائیل، پس از حمله نظامی به ایران صورت می گیرد. اگر حمله ای در دستور کار نبود، نیاز به چنین مانوری نیز نمی توانست باشد. ضمن آنکه تدابیر جدیدی نیز در جمهوری اسلامی دراین زمینه آغاز شده است.

در همین ارتباط، خبرگزاری «نووستی» روز گذشته از مسکو گزارش داد:

طی بزرگترین مانور دفاع شهروندی در تاریخ اسرائیل، در این کشور حالت اضطراری اعلام شده است. "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل این وضعیت را اعلام کرده است.

در این مانور، صدها موشک از سوریه و نوار غزه به اسرائیل پرتاب می شوند. سپس اسرائیل حمله به دمشق و حزب الله لبنان و حماس فلسطین را آغاز می کند که طی آن "ده ها اسرائیلی کشته می شوند".

جنگ (طبق سناریوی مانور) پس از حمله موشکی به شمال اسرائیل از خاک لبنان آغاز می شود. روز بعد اسرائیل آماده حمله به ایران می شود. دراین حمله از سلاح شیمیایی و میکروبی استفاده می شود. مردم اسرائیل به نزدیکترین پناهگاه به خانه خود را باید پیدا کنند و در آنجا پناه بگیرند. همزمان، سازمان های امداد خارج سازی مردم از "نقاط داغ" را تمرین می کنند و بیمارستان ها آمادگی پذیرش هزاران زخمی را بررسی می کنند.

نخست وزیر اسرائیل تاکید می کند که این تنها مانوری معمولی است و اسرائیل سعی ندارد اوضاع را در مرز شمالی خود حاد کند.   "

نووستی در ادامه این گزارش و شرح مانوری که اکنون به مراحل پایانی خود می رسد، می نویسد:

"بنیامین بن الیعاذر" وزیر زیرساخت های ملی اسرائیل روز دوشنبه اعلام داشت که "حمله ایران به اسرائیل منجر به پاسخی فوری خواهد شد و قدرت نظامی ایران بطور کامل نابود می شود". در مانور اوضاعی واقعی تمرین شد زیرا ما فکر می کنیم که در آینده مجبور به رویارویی با مشکلاتی جدی تر نسبت به واقعیاتی شویم که اکنون با آن آشنا هستیم. فکر می کنم که در اولین ضربه به اسرائیل، صدها موشک شلیک شود، سراسر اسرائیل در محدوده قابل دسترس موشک های سوریه و حزب الله خواهد بود. البته ایرانی برای حمله به اسرائیل شتاب نخواهند کرد، زیرا بخوبی از پیامدهای آن آگاهی دارند. آنها بسیار خوب از توان نظامی اطلاع دارند. به همین دلیل آنها با ارسال سلاح برای سوریه و حزب الله واکنش ما را می سنجند. ما باید این مشکلات را حل کنیم".

 
 
پيک نت peiknet

جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تفسیر "نووستی" از مانور ضد موشکی در سراسر اسرائیل
خرمن حمله و آغاز جنگ
در انتظار یک جرقه است
 
 
 
 

 

مانور دفاع موشکی اسرائیل، همانگونه که پیش بینی می شد( مراجعه کنید به نخستین خبر پیک نت دراین ارتباط در اینجا) در 48 ساعت گذشته مهم ترین خبر خبرگزاری ها جهان و بویژه رسانه های منطقه خاورمیانه بوده است.

این مانور، که خبرگزاری های داخل کشور سعی می کنند آن را آماده شدن اسرائیل برای حمله به حزب الله لبنان تلقین کنند، عمدتا برای دفاع در برابر موشک پرانی ایران به سمت اسرائیل، پس از حمله نظامی به ایران صورت می گیرد. اگر حمله ای در دستور کار نبود، نیاز به چنین مانوری نیز نمی توانست باشد. ضمن آنکه تدابیر جدیدی نیز در جمهوری اسلامی دراین زمینه آغاز شده است.

در همین ارتباط، خبرگزاری «نووستی» روز گذشته از مسکو گزارش داد:

طی بزرگترین مانور دفاع شهروندی در تاریخ اسرائیل، در این کشور حالت اضطراری اعلام شده است. "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل این وضعیت را اعلام کرده است.

در این مانور، صدها موشک از سوریه و نوار غزه به اسرائیل پرتاب می شوند. سپس اسرائیل حمله به دمشق و حزب الله لبنان و حماس فلسطین را آغاز می کند که طی آن "ده ها اسرائیلی کشته می شوند".

جنگ (طبق سناریوی مانور) پس از حمله موشکی به شمال اسرائیل از خاک لبنان آغاز می شود. روز بعد اسرائیل آماده حمله به ایران می شود. دراین حمله از سلاح شیمیایی و میکروبی استفاده می شود. مردم اسرائیل به نزدیکترین پناهگاه به خانه خود را باید پیدا کنند و در آنجا پناه بگیرند. همزمان، سازمان های امداد خارج سازی مردم از "نقاط داغ" را تمرین می کنند و بیمارستان ها آمادگی پذیرش هزاران زخمی را بررسی می کنند.

نخست وزیر اسرائیل تاکید می کند که این تنها مانوری معمولی است و اسرائیل سعی ندارد اوضاع را در مرز شمالی خود حاد کند.   "

نووستی در ادامه این گزارش و شرح مانوری که اکنون به مراحل پایانی خود می رسد، می نویسد:

"بنیامین بن الیعاذر" وزیر زیرساخت های ملی اسرائیل روز دوشنبه اعلام داشت که "حمله ایران به اسرائیل منجر به پاسخی فوری خواهد شد و قدرت نظامی ایران بطور کامل نابود می شود". در مانور اوضاعی واقعی تمرین شد زیرا ما فکر می کنیم که در آینده مجبور به رویارویی با مشکلاتی جدی تر نسبت به واقعیاتی شویم که اکنون با آن آشنا هستیم. فکر می کنم که در اولین ضربه به اسرائیل، صدها موشک شلیک شود، سراسر اسرائیل در محدوده قابل دسترس موشک های سوریه و حزب الله خواهد بود. البته ایرانی برای حمله به اسرائیل شتاب نخواهند کرد، زیرا بخوبی از پیامدهای آن آگاهی دارند. آنها بسیار خوب از توان نظامی اطلاع دارند. به همین دلیل آنها با ارسال سلاح برای سوریه و حزب الله واکنش ما را می سنجند. ما باید این مشکلات را حل کنیم".