جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تفسیر "میشل شوسودفسکی" از مانور موشکی اسرائیل
تمرین اسرائیل و امریکا
برای حمله به ایران و سوریه
 
 
 
 

 

میشل شوسودوفسکی تحلیلگر سیاسی جهان که در امریکا مقیم است، در شماره اول اپریل World Tribune  اهداف جنگی اسرائیل را بسیار کوتاه بر شمرد. تفسیر کوتاه او دراین زمینه در سایت Global Research  نیز بلافاصله منعکس شد. شوسودفسکی که با تفسیرهای خود در باره حمله امریکا به عراق و پیش بینی آن شهرت جهانی یافت، در تفسیر خود از مانورها و اهداف جنگی اسرائیل نوشت:

«اسراییل، خود را آماده  جنگ می کند و بر خلاف آنچه مدعی است، مانورهای نظامی آن دفاعی نیست؛ بلکه یک برنامه تنظیم شده نظامی آمریکایی ـ اسرائیلی علیه ایران و سوریه است.»

 
 
پيک نت peiknet

جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تفسیر "میشل شوسودفسکی" از مانور موشکی اسرائیل
تمرین اسرائیل و امریکا
برای حمله به ایران و سوریه
 
 
 
 

 

میشل شوسودوفسکی تحلیلگر سیاسی جهان که در امریکا مقیم است، در شماره اول اپریل World Tribune  اهداف جنگی اسرائیل را بسیار کوتاه بر شمرد. تفسیر کوتاه او دراین زمینه در سایت Global Research  نیز بلافاصله منعکس شد. شوسودفسکی که با تفسیرهای خود در باره حمله امریکا به عراق و پیش بینی آن شهرت جهانی یافت، در تفسیر خود از مانورها و اهداف جنگی اسرائیل نوشت:

«اسراییل، خود را آماده  جنگ می کند و بر خلاف آنچه مدعی است، مانورهای نظامی آن دفاعی نیست؛ بلکه یک برنامه تنظیم شده نظامی آمریکایی ـ اسرائیلی علیه ایران و سوریه است.»