ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مردم در مرداب گرانی
دو هدف احمدی نژاد
از طرح جدید پول نقد بجای "يارانه"

 
 
 
 

 

بانک مرکزی رشد نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته را نسبت به بهمن‌ماه 3 درصد اعلام داشت. بدین ترتیب بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1386 نسبت به ماه قبل سه درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.5 درصد افزایش یافت.  تورم نسبت به سال گذشته 8،4 درصد رشد داشته است.

پرداخت وام های کلان که بدستور دولت احمدی نژاد صورت گرفت و از آن بعنوان یک ابتکار اقتصادی دفاع می شد و عمدتا سر از بازار مسکن در آوردند و قیمت آن را بشدت بالا بردند، نتایج عملی خود را بصورت گرانی و تورم شتاب گیر نشان داد. تصمیم توطئه آمیز دیگری که اکنون در باره نقد پرداخت کردن يارانه ها دولت گرفته بر این گرانی و تورم شتاب بیشتری خواهد داد.

دولت و کارشناسان سیاسی و اقتصادی احمدی نژاد، با دو هدف طرح جدید را مثل گوی به میدان انداخته اند. نخست کسب رای مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری و دوم حذف و حل شدن "يارانه" در شکم گرانی و خارج کردن "يارانه" از برنامه دولت. به این ترتیب و علیرغم ظاهری که برای پرداخت نقد يارانه ساخته اند، توده عظیم فقیر و تنگدست با پرداخت فریبکارانه پول نقد در مرداب گرانی بیشتر فرو خواهند رفت و کنترل دولت بر ضروری ترین مایحتاج روزانه مردم لغو خواهد شد. این تصمیم، علیرغم ظاهر عوامفریبانه آن، اجرای دقیق فرمان صندوق بین الملل و بانک جهانی برای حذف یارانه هاست و احمدی نژاد با یک تیر دو نشان می خواهد بزند. نخست فریب چند ماهه مردم و گرفتن رای از آنها برای دوره دوم ریاست جمهوری و سپس همسو ساختن هرچه بیشتر دولت خود با فرامین بانک جهانی و جلب حمایت بین المللی آن!

 
 
پيک نت peiknet

ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مردم در مرداب گرانی
دو هدف احمدی نژاد
از طرح جدید پول نقد بجای "يارانه"

 
 
 
 

 

بانک مرکزی رشد نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته را نسبت به بهمن‌ماه 3 درصد اعلام داشت. بدین ترتیب بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1386 نسبت به ماه قبل سه درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.5 درصد افزایش یافت.  تورم نسبت به سال گذشته 8،4 درصد رشد داشته است.

پرداخت وام های کلان که بدستور دولت احمدی نژاد صورت گرفت و از آن بعنوان یک ابتکار اقتصادی دفاع می شد و عمدتا سر از بازار مسکن در آوردند و قیمت آن را بشدت بالا بردند، نتایج عملی خود را بصورت گرانی و تورم شتاب گیر نشان داد. تصمیم توطئه آمیز دیگری که اکنون در باره نقد پرداخت کردن يارانه ها دولت گرفته بر این گرانی و تورم شتاب بیشتری خواهد داد.

دولت و کارشناسان سیاسی و اقتصادی احمدی نژاد، با دو هدف طرح جدید را مثل گوی به میدان انداخته اند. نخست کسب رای مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری و دوم حذف و حل شدن "يارانه" در شکم گرانی و خارج کردن "يارانه" از برنامه دولت. به این ترتیب و علیرغم ظاهری که برای پرداخت نقد يارانه ساخته اند، توده عظیم فقیر و تنگدست با پرداخت فریبکارانه پول نقد در مرداب گرانی بیشتر فرو خواهند رفت و کنترل دولت بر ضروری ترین مایحتاج روزانه مردم لغو خواهد شد. این تصمیم، علیرغم ظاهر عوامفریبانه آن، اجرای دقیق فرمان صندوق بین الملل و بانک جهانی برای حذف یارانه هاست و احمدی نژاد با یک تیر دو نشان می خواهد بزند. نخست فریب چند ماهه مردم و گرفتن رای از آنها برای دوره دوم ریاست جمهوری و سپس همسو ساختن هرچه بیشتر دولت خود با فرامین بانک جهانی و جلب حمایت بین المللی آن!