ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

باد در شکم
آقایان جمع شده!
یادداشت سردبیر

 
 
 
 

 

سانسور و چاپلوسی قدرت در حاکمیت، بتدریج زبان ویژه خود را یافته است.  بحث نه بر سر سانسور اخبار و چاپلوسی نه مطالب روزنامه ها و رسانه های صوتی و تصویری، بلکه بر سر سخن گفتن مقامات است. از فرماندهان نظامی، تا مقامات فارغ از لباس نظامی و یا روحانی.

مثل وقتی می خواهند بگویند جلوی تورم را باید گرفت می گویند:"تلخی تورم نباید از گلوی مردم پائین برود!"

دهها نمونه از این دست جملات را هر روز می توان در سخنرانی ها و خطبه های نماز و مصاحبه های مقامات پیدا کرد. از جمله در جمله پردازی ها و لفاظی های رهبر. سخن بگونه ای گفته می شود که هم مردم از آن سر در نیآورند، هم چیزی گفته شده باشد و هم قدرت پله به پله تا رسیدن به برج قدرت، واکنش نشان ندهند. یک لیست بلند بالا از این ترفند میتوان تهیه کرد، اما فعلا این جمله بدیع و ابتکاری وزیر کشور را بخوانید که دیروز گفته است. هیچ زبان شناس و فارسی دانی نمی تواند بگوید منظور پورمحمدی چیست، درعین حال که اگر ساعت به ساعت حوادث ایران را دنبال کرده باشی می توانی حدس بزنی او چه می خواهد بگوید! پورمحمدی در باره اعلام سال 87 بنام سال نوآوری از جانب رهبر، به پیروی از همه چاپلوسی هائی که در این مورد طی چند هفته اخیر شده؛ در جمع کارکنان وزارت کشور گفت:

« کشور در جایگاه مناسبی برای حرکت‌های جدی‌تر قرار گرفته است. نگاه رهبری و دست اندرکاران از آن جهت ارزشمند است که حاوی پیام پیشرفت و نوآوری و موفقیت کشور در پشت سر گذاشتن ضعف‌ها و کاستی‌هاست.  اگر با مقام معظم رهبری هم افق شویم، با برآورده ساختن مطالبات ایشان که مطالبات عموم جامعه نیز هست می‌توانیم کشور را در موقعیت ممتازتری قراردهیم. »

پیدا کنید

-                                 حرکت های جدی تر

-                                 جایگاه مناسب

-                                 مطالبات رهبر

-                                 مطالبات مردم

-                                 افق رهبر

-                                 ضعف و کاستی ها

-                                 موقعیت ممتاز تر

-                                 ......

از قدیم در باره این نوع حرف زدن می گفتند: باد شکمش را خالی می کند!

ظاهرا شکم دولتی ها و حکومتی ها، خیلی باد جمع کرده!

 
 
پيک نت peiknet

ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

باد در شکم
آقایان جمع شده!
یادداشت سردبیر

 
 
 
 

 

سانسور و چاپلوسی قدرت در حاکمیت، بتدریج زبان ویژه خود را یافته است.  بحث نه بر سر سانسور اخبار و چاپلوسی نه مطالب روزنامه ها و رسانه های صوتی و تصویری، بلکه بر سر سخن گفتن مقامات است. از فرماندهان نظامی، تا مقامات فارغ از لباس نظامی و یا روحانی.

مثل وقتی می خواهند بگویند جلوی تورم را باید گرفت می گویند:"تلخی تورم نباید از گلوی مردم پائین برود!"

دهها نمونه از این دست جملات را هر روز می توان در سخنرانی ها و خطبه های نماز و مصاحبه های مقامات پیدا کرد. از جمله در جمله پردازی ها و لفاظی های رهبر. سخن بگونه ای گفته می شود که هم مردم از آن سر در نیآورند، هم چیزی گفته شده باشد و هم قدرت پله به پله تا رسیدن به برج قدرت، واکنش نشان ندهند. یک لیست بلند بالا از این ترفند میتوان تهیه کرد، اما فعلا این جمله بدیع و ابتکاری وزیر کشور را بخوانید که دیروز گفته است. هیچ زبان شناس و فارسی دانی نمی تواند بگوید منظور پورمحمدی چیست، درعین حال که اگر ساعت به ساعت حوادث ایران را دنبال کرده باشی می توانی حدس بزنی او چه می خواهد بگوید! پورمحمدی در باره اعلام سال 87 بنام سال نوآوری از جانب رهبر، به پیروی از همه چاپلوسی هائی که در این مورد طی چند هفته اخیر شده؛ در جمع کارکنان وزارت کشور گفت:

« کشور در جایگاه مناسبی برای حرکت‌های جدی‌تر قرار گرفته است. نگاه رهبری و دست اندرکاران از آن جهت ارزشمند است که حاوی پیام پیشرفت و نوآوری و موفقیت کشور در پشت سر گذاشتن ضعف‌ها و کاستی‌هاست.  اگر با مقام معظم رهبری هم افق شویم، با برآورده ساختن مطالبات ایشان که مطالبات عموم جامعه نیز هست می‌توانیم کشور را در موقعیت ممتازتری قراردهیم. »

پیدا کنید

-                                 حرکت های جدی تر

-                                 جایگاه مناسب

-                                 مطالبات رهبر

-                                 مطالبات مردم

-                                 افق رهبر

-                                 ضعف و کاستی ها

-                                 موقعیت ممتاز تر

-                                 ......

از قدیم در باره این نوع حرف زدن می گفتند: باد شکمش را خالی می کند!

ظاهرا شکم دولتی ها و حکومتی ها، خیلی باد جمع کرده!