ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 

صفحه اول

پیوندهای پیک

بايگانی پيک

 

infos@peiknet.com

 
 
 

دیدار با آیت الله منتظری

آفتاب من به لب بام رسیده

بازگشتیم به دوران شاه

می گویم و می روم

می مانند و خواهند دید!

 
 
 
 

اعضای تحريريه ماهنامه توقيف شده "نامه" که عمدتا با گرایش ملی مذهبی منتشر می شد و شماری از اعضای شورای ائتلاف ملی مذهبی های ایران با آن همکاری داشتند با آیت الله متظری دیدار کردند. رئیس و دبیر این شورا مهندس عزت الله سحابی است و در واقع جبهه نیروهای ملی مذهبی است که نهضت آزادی را هم شامل می شود.

در اين ديدار ابتدا مهندس صميمی و عليرضا رجايی سخن گفتند. از جمله، رجائی گفت:

 دغدغه خاطر دلسوزان اینست:

1-    انقلاب و آرمان های اصيل آن

2-     اسلام و خطراتی که از‏ ‏ناحيه افکار خشن و بنيادگرا متوجه آن شده است.

شما‏ تنها باقی مانده قافله انقلابيون اصيل هستید که دارای‏ ‏وزنه مؤثری درباره موارد فوق میباشد. حتی مخالفين هم به حسن نيت شما‏ ‏اعتقاد دارند.

‏سپس آيت الله العظمی منتظری گفت:

‏ ‏آنچه مايه تأسف است اين که آيت الله العظمی خمينی (ره ) وعده هايی‏ ‏دادند ما هم به تبع ايشان همان ها را مطرح کرديم ، مردم هم به خيال اجرای‏ ‏آنها در صحنه آمدند، انقلاب کردند و هزينه های سنگينی هم دادند، اما آن‏ ‏وعده ها عملا محقق نشد. خيلی ها برای من ايميل میزنند و بنده را شريک‏ ‏آن وعده ها میدانند و اين که وعده ها محقق نشد مرا مقصر و شريک‏ ‏میدانند. درست هم میگويند ما به مردم قول داديم که آزادی باشد،‏ ‏استبداد نباشد و به مردم و نظرات آنها بها داده شود، ولی نشد. البته من در‏ ‏حد خود وظيفه ام را انجام دادم ولی کسی به نصايح و خيرخواهی ها توجه‏ ‏نکرد. حالا هم نظرات من سانسور میشود. بعضی افراد که به بيت من رفت‏ ‏و آمد کرده اند به آنها گفته شده چرا بيت فلانی رفته ايد؟
‏‏درباره انتخابات آنچه که هم ما و هم مردم می
خواستيم اين نبود که حالا‏ ‏انجام میشود. زمان سابق مردم هيچ کاره بودند، از جمله در نجف آباد ما‏ ‏مردم مهيا شدند برای رأی دادن که از طرف دربار آمدند و گفتند: آقای‏ ‏محمود محمود بايد نماينده مردم آنجا شود. و از انجمن نظارت بر‏ ‏انتخابات آن وقت خواستند که نام ايشان را از صندوق ها درآورند. برای‏ ‏همين پس از انقلاب در مجلس خبرگان قانون اساسی - که بنده رئيس آن‏ ‏بودم و شهيد بهشتی نايب رئيس - آنجا اصل ۹۹ تأسيس شد تا از دخالت‏ ‏دولتی ها جلوگيری شود، و قديس تر از فقهای شورای نگهبان جهت نظارت‏ ‏بر امر انتخابات سراغ نداشتيم ; چون منصوب مرحوم امام خمينی (ره )‏ ‏بودند. ولی متأسفانه آنچه میخواستيم نشد و همين شورای نگهبان که بايد‏ ‏نگهبان آزادی انتخابات باشد عملا آزادی انتخاب را از مردم گرفت و‏ ‏مردم مجبورند به کسانی رأی دهند که در وهله اول مورد نظر آقايان باشند.‏ ‏حال آن که مردم فاقد عقل و شعور نيستند. آنها حاضر نيستند به افراد فاسد‏ ‏و وطن فروش رأی دهند و آنها نيازی به قيم ندارند. شورای نگهبان برخی‏ ‏از کسانی را که علاقمند، خدمتگزار و متخصص بودند و ساليان سال در‏ ‏پست های حساس کشور خدمت کردند با انگ عدم التزام به اسلام فاقد‏ ‏صلاحيت اعلام کردند.

‏ ‏من به آقايان بارها عرض کرده ام اين گناه و خلاف شرع بين است . شما‏ ‏کسانی را که در خط اسلام هستند متهم به بی دينی میکنيد و اين کار شما با‏ ‏موازين اسلام سازگار نيست .

حتی پس از انتخاب فردی توسط مردم و‏ ‏رأی آوردن برای اين که فرد مورد نظر خودشان به مجلس رود رأی ها‏ ‏جابجا میشود; چنانچه چند سال قبل آرای همين آقای دکتر رجايی با‏ ‏ديگری جابجا شد تا آن فرد به مجلس برود! من آن روز خيلی غصه خوردم‏ ‏که آنچه امام و ما به مردم قول داديم اين نبود.

‏سفارش من به شماها اين است که نااميد نشويد، ما نيامده ايم تا حکومت‏ ‏کنيم، خدا از ما انجام وظيفه خواسته است; ما به قدر توان و قدرتمان انجام‏ ‏وظيفه میکنيم و خدا هم میداند بيش از اين قدرت نداريم . من بارها برای‏ ‏دوستان گفته ام سوره کوچکی مثل "والعصر" را زياد بخوانيد و در مضامين‏ ‏آن دقت کنيد و آن را دستورالعمل زندگی قرار دهيد. در اين سوره خدا‏ ‏افرادی را که عمل صالح انجام میدهند و تواصی به صبر و حق میکنند از‏ ‏کسانی میداند که در عمرشان دچار خسران و زيان نشده اند. و جای ديگر‏ ‏اجر صابران را بدون حساب میداند.

‏ ‏درباره برخوردهايی که با مخالفان میشود خاطره ای از آيت الله خمينی‏ ‏نقل کنم که روزی خدمت ايشان رسيدم ، سؤال کردم آقا! کسی در زندان‏ ‏است و میگويد: من به مسعود رجوی علاقه دارم چون با ايشان رفاقت‏ ‏داريم ، از آخوندها هم بدم میآيد، از آقای خمينی هم خوشم نمی آيد; اما‏ ‏ديگر از سياست خسته شده ام میخواهم مثلا بروم دنبال کشاورزی ; و ما‏ ‏هم میدانيم راست میگويد; آيا اين شخص را بايد باز هم در زندان نگه‏ ‏داشت ؟! ايشان فرمودند: نه ! چرا نگه داريم ؟ اگر کسی مرا قبول ندارد‏ ‏نداشته باشد مگر من خدا و يا پيغمبرم ! اين نظر ايشان بود; اما الان آقايان‏ ‏نظر ديگری دارند.

‏درباره برخورد با زندانيان ما سعی کرديم وظايفمان را در دفاع از حقوق‏ ‏آنها انجام دهيم . آقای محمدی گيلانی (قاضی القضات وقت زندان اوين )‏ ‏از اين که من در قم دادگاه عالی برای رسيدگی به پرونده ها تشکيل داده‏ ‏بودم در اوايل راضی نبودند، ولی بعدا گفتند شما کار خوبی کرديد، چون‏ ‏که از اعدام ۶۰۰۰ نفر بيگناه جلوگيری شد و آنها آزاد شدند و مشکلی هم‏ ‏ايجاد نشد.

‏برخوردهايی که با برخی از دانشجويان با عقايد غيراسلامی میشود و‏ ‏شما هم به آن اشاره کرديد، يادم هست آيت الله خمينی در پاريس گفتند‏ ‏حتی کمونيست ها هم در نظام آينده ما آزادند که اظهارنظر کنند.

‏نگرانی و ناراحتی من اين است که تمام خلاف کاری ها به نام اسلام انجام‏ ‏میشود; به مردم اهانت میشود به اسم اسلام ; افراد به بی دينی متهم‏ ‏میشوند به اسم اسلام ; افراد خدمتگزار و متدين بايکوت میشوند به اسم‏ ‏اسلام . نظامی که نتواند افرادی چون آقای حجة الاسلام هادی قابل با آن‏ ‏همه سوابق خدمت به اسلام و انقلاب را تحمل کند و به اتهامات واهی‏ ‏ايشان را روانه زندان کند چگونه نامش اسلامی است ؟! او نه ضد نظام‏ ‏است نه ضد دين . او و امثال او افرادی خدمتگزارند که حرف ها و افکار آنها‏ ‏با نظرات برخی ها مخالف است . زمان سابق و رژيم گذشته هر کاری‏ ‏میشد پای اسلام وسط نمی آمد ولی حالا همه خلاف کاری ها پای اسلام‏ ‏گذاشته میشود.

‏من با اين که آفتاب لب بامم اما در عين حال کارم چندين برابر گذشته شده‏ ‏است . ولی در حد توان خودم وظايف را انجام میدهم . و هم گذشته و هم‏ ‏حال هيچ قصدی جز خير و اصلاح نداشته و ندارم ، از شما هم تشکر‏ ‏میکنم که وظيفه خود را انجام میدهيد.

 

 
 

BITARAF:COM

 بی طرف، کام - اخبار مهم ایران و جهان

>>> وبمسترها<<<

اخبار "بیطرف" در سایت شما