ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 تیـــــر  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

اختلاس
در شهرداری
اراک

 
 
 
 

سلام- بدنبال یک رسوای بزرگ مالی در شهرداری اراک، طی دو هفته گذشته شهردار که بدنبال افشای این رسوایی برکنار شده، به نهادهای امنیتی احضار شد که معلوم نیست این احضار به بازداشت وی انجامیده یا خیر. شورای شهر اراک در یک جلسه فوق العاده و از میان سه معاون شهرداری، یکی از آنها را فعلا بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرده. 

 هنوز معلوم نیست این رسوائی مالی و اختلاسی که درباره آن در شهر اراک صحبت می شود چیست و چه مقدار است.

پیک نت 26   تیــــــر

 
 

اشتراک گذاری: