ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 بهمن ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پوسته رویدادها را بشکافیم

تا به هسته مرکزی آن برسیم!

 
 
 
 

 

شتاب رویدادهای امریکا به گونه ایست که حتی رهبران اروپا از آن عقب مانده اند، چه رسد به نظریه پردازان و بویژه آنها که با اندک اطلاعاتی تحت تاثیر اخبار رسانه های غربی در باره این رویدادها اظهار نظر می کنند. عده ای فکر کرده اند ترامپ آمده که امریکا را سوسیالیستی کند. آنها که از عمق بحران سرمایه داری و بویژه نتایج نئولیبرالیسم دو دهه گذشته در امریکا خبر دارند، میدانند که او برای سوسیالیستی کردن امریکا نیآمده بلکه برای نجات رهبر سرمایه داری جهان (امریکا) آمده است. آمار و ارقام و اطلاعاتی که در روزهای اخیر از عمق بحران اقتصادی و اجتماعی در امریکا در رسانه ها فاش شده تنها نوک یخی است که از اقیانوس بیرون آمده است. همچنان که لغو قرارداد تجارت آزاد، اعلام کارخانه فورد که به امریکا باز میگردد و دیگر تصمیمات فوری اقتصادی که در روزهای اخیر در امریکا گرفته شده و بخشی از دمکرات های سنای امریکا نیز با آن همصدائی کرده اند. شعار "از امریکائی بخر، امریکائی را استخدام کن" میرود تا شعار سراسری در این کشور بشود. دستور استخدام کارگران امریکائی برای ساختن خط لوله نفت کانادا- شمال امریکا، گام نخست این شعار در عرصه عملی است. دوران جنجال های کارزار انتخاباتی امریکا پایان یافته و اکنون از پشت پرده آن کارزار تصمیمات مهمی بیرون می آید. به این رویدادها با دقت باید توجه کرد، خواند و بر اطلاعات خود افزود. وقتی ما پیش از رای گیری و در تفسیر جنجال های انتخاباتی در امریکا مکرر نوشتیم همه مسائل در این جنجال ها خلاصه نمی شود و باید اطلاعات خود را منحصر به اطلاعاتی که شبکه های تلویزیونی غرب منتشر می کنند نکرد، شاید عده ای جدی نگرفتند، اما اکنون مشخص می شود که مسئله اصلی آن جنجال ها نبود، همینهائی بود که حالا بصورت تصمیمات اقتصادی و سیاسی در امریکا آغاز شده و اروپا در واکنش و یا همراهی با آن هیچ چاره ای جز بازنگری اقتصادی و سیاسی و حتی یارگیری های جدید ندارد. آیا این تحولات و یارگیری ها جهان را به سوی رویاروئی های نظامی می برد؟ موقعیت اقتصادی امریکا و تقسیم شدن قدرت نظامی میان روسیه و چین و امریکا که اروپا نیز درحاشیه آن حرکت می کند، فعلا چنین اجازه ای را نمیدهد. اما فرصت هائی را در اختیار مردم جهان می گذارد تا پس بگیرند آنچه را که بویژه در دو دهه اخیر با سیاست گلوبالیزم و نئو لیبرالیسم و یورش به دستآوردهای اجتماعی از چنگ مردم اروپا در آوردند و جنگ های منطقه ای و مذهبی، ویرانی و آوارگی را در افریقا و خاورمیانه به بخش دیگری از مردم جهان تحمیل کردند. بحرانی بنام جنگ زدگان که نام آن را پناهجویان گذاشته اند، بحران اقتصادی، تقابل دو سرمایه داری اروپا و امریکا و رویدادهای امریکا در اینجاست. از اینجا تفسیرها را شروع کنید! پیش از آن که دنبال هیتلر در امریکا بگردید، دنبال دلائل وضع کنونی نه تنها در امریکا بلکه در جهان بگردیم.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 6 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: