ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 بهمن ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

"گربه دزده"

چرا از آشتی ملی ترسیده؟

 
 
 
 

 

در ضرب المثل های ایرانی یک دنیا حکمت نهفته است. از جمله این ضرب المثل "چوب را که بلند کنی، گربه دزده حساب کار خودش را می کند."

این روزها که مسئله آشتی ملی - آن هم در سطح حکومتی آن و نه وسعت سیاسی و اجتماعی خارج از حکومت- مطرح است و متعاقب آن مسئله پایان حصر موسوی و کروبی و خانم رهنورد، سه جریان سیاسی در سه روزنامه سخنگوی آنها پرچم مخالفت با طرح آشتی ملی را بلند کرده اند. البته چون میدانند که تفاهم بر سر پایان حصر در عالی ترین سطح حکومتی حاصل شده، فعلا روی مخالفت با طرح آشتی ملی متمرکز شده اند. روزنامه کیهان سخنگوی غیر رسمی اطلاعات سپاه، روزنامه رسالت سخنگوی بنیاد اقتصادی رسالت و روزنامه "شما" ارگان حزب موتلفه اسلامی. آنها فقط طرفدار آشتی با خودشان هستند و دولت آشتی ملی خودشان را هم در دوران احمدی نژاد تشکیل دادند و فاجعه ای تاریخی را به بار آوردند. آنها می دانند که با اجرای آشتی ملی حکومتی، فضای سیاسی برای امثال محمد خاتمی باز می شود و هولناک تر آن كه می ترسند موسوی و کروبی برای نوعی فعالیت با راس قدرت به تفاهم رسیده باشند. "آشتی ملی" همان چوبی است که بلند شده و گربه دزده هم همان سه روزنامه ای هستند که در بالا ذکرشان رفت. (موضع گیری روزهای اخیر این سه روزنامه را در ستون اخبار سیاسی همین شماره پیک نت دنبال کنید!"


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 25 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: