ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 بهمن ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مجلس می خواهد خودسرها را اسیر قانون کند

چه مقامی قانونمدار است

که خودسرها قانونمدار شوند؟

 
 
 
 

مجلس می خواهد قوانینی برای مقابله با خودسرها و تامین امنیت اجتماعی تصویب کند و برای این هدف یک طرح دو فوریتی تهیه شده است.

همزمان با اعلام این خبر مطهری نیز در مجلس گفت که صدا و سیما باید مطابق قانون عمل کند.

نتیجه: قانون به تنهائی راه حل نیست که اگر بود صدا و سیما قانون را مراعات می کرد که نمی کند.

برای کنترل خودسرها هم مجلس می تواند قانون تدوین و تصویب کند اما آنها که نامشان را گذاشته اند خودسر و پشتشان به سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی گرم است، چه تضمینی وجود دارد که این قانون را اجرا کنند.

ماهی از سر گنده است، نی ز دُم!

وقتی رهبر قانون را مراعات نمی کند و حاضر نیست مطابق قانون اساسی رفتار کند، چه انتظاری از زیر مجموعه های او و صدا و سیما تا برسد به اوباش باصطلاح خودسر در خیابان می توان داشت؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: