ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 دیماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

گزارشی از میان مردم برای پیک نت

از دانشگاه تهران تا خیابان

حافظ و لحظه خاکسپاری

 
 
 
 
 

 

آنچه امروز در دانشگاه گذشت و من شاهد ان بودم عبارت بود از:

جمعیت خود را از اولین ساعات صبح تا حوالی خیابانها دانشگاه تهران رسانده بودند. نیروهای امنیتی، لباس شخصی، نظامی و بسیجی خیابان ها و مسیرهای مردم را زیر نظر داشتند و خیلی تلاش کردند تا جو امنیتی را حاکم کنند، اما سیل جمعیت آنها را هم به حاشیه راند.

در یک صحنه تاریخی، مداحان بعد از چهار راه ولیعصر روی سکوهای بلند ایستاده و شروع به خواندن نوحه در مورد امام حسین کردند اما تا به امام حسین رسیدند مردم با شعار "میرحسین" پاسخشان را دادند. بتدریج به  شعار یاحسین میرحسین، شعار "وصیت هاشمی- حمایت از خاتمی" و بدنبال آن شعار "پیام ما روشنه- حصر باید بشکنه" هم به آن اضافه شد.

ذهن و ذوق شاعرانه مردم به سرعت شعار می ساخت. مردم بسیار خوب و به شکلی قابل تحسین شعارها را مدیریت و از بر خورد با نیروهای لباس شخصی با شیوه های گوناگون احتراز میکردند. پس از انجام نماز میت و حمل تابوت به خیابان و حرکت  به سمت چهار راه حافظ، مردم از هرسو به مشایعت پیوستند.

گفتگو و بحث ها بین مردم بسیار گرم بود. پرسش از روحانیونی که تک و توک با مردم همراه شده بودند هم رایج بود. برخی از آنها سکوت می کردند و برخی هم پاسخ هائی می دادند که متاثر از دیدن سیل جمعیت بود!

بحث اصلی مردم این بود که بعد از هاشمی وضعیت  سیاسی ایران چه میشود؟

در آرامگاه امام هنگام خاکسپاری مردم کاملا خواست خاتمی و حسن خمینی و خانواده رفسنجانی را مراعات و آرامش را حفظ کردند.

شماری موتور سوار، پس از مراسم خاکسپاری برای تحریک و تحقیر مردم از آنها می پرسیدند: "اقا را دفن کردند؟" و پس از گرفتن پاسخ به مسخره شروع می کردند به درآوردن ادای گریه که در حقیقت خنده بود اما مردم با شناختی که از آنها داشتند اعتناء نکرده و عبور می کردند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 دی

 
 

اشتراک گذاری: