ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 آذر ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

از یک پیام دریافتی

بازگشت به "پیشا برجام"ممکن نیست

ریش قوه قضائیه را ول نکنید

 
 
 
 

سلام- "برجام" یك توافقنامه بین المللی برای حل مناقشه های هسته ایست، نه "قرار آشتی كنان" میان کشورها و از جمله میان ایران و آمریكا!

مسئولیت اجرای آن هم در این طرف، با حكومت ایران است نه فقط دولت روحانی. برای اجتناب از راهكارهای " پاره می كنم، آتش می زنم" در احتمال نقضِ توافق، در خود توافقنامه، پیش بینی "كمیسیون مشترك" شده است. سروصدایی هم كه برای تمدید "داماتو" توسط آمریكا ازسوی "جنبش دلواپسی" به راه افتاده، صدای كفگیر ته دیگ است! داماتو ربطی به "برجام" ندارد.

مبارزه با امپریالیسم و زیاده خواهی هایش از مقاومت و ابرام بر اجرای دقیق "برجام" می گذرد نه از فرصت طلبی برای بازگشت به "پیشابرجام"! بازگشت به پیشابرجام ممكن نیست ."آقایان" در ماه های پیش رو تا انتخابات، دارند "دست گرمی" می كنند تا مگر معجزه ای دیگر برای هزاره ی سوم، روكنند! عجالتا حواسمان از تمركز بر قوه قضائیه و بازگرداندنِ آن به مرزهای قانون پرت نشود!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 آذر

 
 

اشتراک گذاری: