ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 مهر ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

چرا مقامات امنیتی به مردم نمی گویند

گداهای اتباع بیگانه

برای ماموریت به ایران آمده اند؟

 
 
 
 

 

برخی رسانه های مکتوب داخل کشور، بتدریج این واقعیت را مطرح می کنند که در میان شبکه های پیچ در پیچ گداها، اتباع کشورهای عربی وجود دارند. آنها از عراق آمده اند، اما همه شان عراقی نیستند. از سوریه خود را به عراق رسانده و سپس وارد ایران شده اند. حتی این احتمال که از طریق مرز ترکیه وارد ایران شده باشند کم نیست. این رسانه ها اغلب در تقبیح گدائی و پول ندادن به آنها و این نوع مسائل حاشیه ای مطلب می نویسند، درحالیکه درد و خطر اصلی جای دیگر است. هیچ تضمینی وجود ندارد که میان گداهای عرب که خود را به شهرهای ایران رسانده اند، عوامل ترورهای انتحاری، خبر جمع کنی و ... نباشند. در تازه ترین گزارش های منتشر شده درایران آمده که در شهرهای استان کرمانشاه شمار گداهای خارجی (عرب) رو به گسترش گذاشته است. ایرانی ها به کربلا می روند و اربعین حکومتی را با کمک و پول دولتی سپری می کنند و پس از نمایش جمعیت شیعه به ایران باز می گردند اما آنها که تحت پوشش گدائی از کشورهای عربی به ایران آمده اند باز نمی گردند. در میان آنها هستند افرادی که ماموریت دارند و آمده اند که ماموریت انجام دهند. چرا مقامات امنیتی نمی گویند که چند شبکه دستگیر شده داعش در کرمانشاه و غرب ایران چه کسانی بودند؟ تحت چه پوششی به ایران آمده بودند، شغلشان چه بود؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 مهر

 
 

اشتراک گذاری: