ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 خرداد  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سال پیش در همین باغ وحشت 5 شیر بدنیا آمد

تولد سه شیر نر و ماده

در باغ وحش خرم آباد!

 
 
 
 
 

شیر ماده باغ وحش خرم آباد سه قلو زائید! یکی از نوزادها نر بود و دوتای دیگر ماده. یکی از آنها بعد از بدنیا آمدن مرد و دوتای دیگر زنده اند. این که چرا یکی از آنها مرد و آن نوزادی که مرد نر بود یا ماده معلوم نیست. یعنی خبرگزاری ایرنا که این خبر را منتشر کرده یادش رفته از مدیر باغ وحش بپرسد و مدیر باغ وحش هم زیاد برایش اهمیت نداشته که آن توله شیری که مرد نر بود یا ماده!

این عکس را هم خبرگزاری ایرنا از این تولد که در هر باغ وحش دیگری روی داده بود شاید خبرش سوژه روز رسانه ها می شد منتشر کرده است. البته قبل از مرگ یکی از آنها. جمعا یازده شیر در باغ وحش "کاسیت" خرم آباد نگهداری می شود که 5 شیر از یازده شیر یکساله اند. یعنی سال پیش در این باغ وحش بدنیا آمده اند. در باغ وحش خرم آباد جمعا  72 حیوان نگهداری می شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 18 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: