ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 اردیبهشت  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فرار سران و رابطین

مافیای غارت 8 ساله از ایران

 
 
 
 

 

در راس حاکمیت و قدرت جدالی بر سر دوران چپاول 8 ساله مملکت جریان دارد که حتی وقتی گوشه ای از آن به خارج از محافل دربسته حکومتی راه پیدا می کند موجب حیرت می شود و یا وقتی روحانی در سفر به یزد اشاره به برخی پیگیری های قضائی مسئولین دوران 8 ساله می کند نشان از عمق کشاکش ها دارد. فساد در دوران 8 ساله چنان وسعت داشته که عبا و قبای روحانیون منصوب رهبر و آستین نظامیانی که به فرمان او ژنرال شده اند نیز لای در گیر کرده است. از سوی دیگر کسانی از میان همین روحانیون و نظامی ها به سبک "من نبودم – تو بودی" به تقابل با هم برخاسته اند.

در تهران گفته می شود رهبران برخی باندهای دور زدن تحریم ها که دلارهای نفتی را در بانک های خارج از کشور به حساب خود ریخته اند در روزهای اخیر از کشور گریخته اند. این خروج از کشور با اسامی جعلی صورت گرفته است. یعنی گذرنامه هائی با اسامی و هویتی خلاف هویت و اسامی واقعی و این نشان میدهد که در عمق حاکمیت کسانی دارای چنان امکاناتی هستند که حتی گذرنامه برای این افراد صادر کرده اند تا قبل از به تله افتادن و افشای نام های دیگر از کشور بروند. و باز گفته می شود که در روزهای اخیر نام چند تن از این افراد براثر پافشاری دولت در اختیار پلیس "اینترپول" قرار گرفته است. و باز گفته می شود یکی از متهمین و رابطین رهبران این باندها، یکی از اعضای شورای نگهبان است که تهدید کرده "اگر اسم من در این ماجرا برده شود، اسرار پشت پرده شورای نگهبان را فاش خواهم کرد!" وی پیام فرستاده که همه دلارهائی را که درجریان دور زدن تحریم ها به جیب عبا زده حاضر است "هبه" (بخشش) کند. تا آنجا که درتهران گفته می شود سه بانک در کشورهای چین، هند و ترکیه در ارتباط با این غارتگری بوده اند که دولت پیگیر اطلاع از میزان پولی که در این سه بانک ذخیره شده و نام کسانی است که این حساب ها را باز کرده و پولهای غارتی را از طریق وی به این بانک ها منتقل کرده اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: