ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 اسفند ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک  نت 9 بهمن

استعفا را ظریف داد

ضربه را سلیمانی خورد!

 
 
 
 
 

 درجریان استعفای اعتراضی ظریف و پذیرفته نشدن آن، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز نامه ای در جهت دلجوئی از ظریف و توجیه رفتاری که با دولت و بویژه شخص ظریف در سفر بشار اسد به تهران شد نوشته و منتشر شد. فرازهای این نامه را در همین شماره پیک نت می خوانید. این نامه تائیدی بود بر نقش سردار سلیمانی در سازماندهی سفر بشار اسد به تهران و مقالات های وی با رهبر و رئیس جمهور که در یادداشت سردبیری پیک نت که روز گذشته منتشر شد، قاطعانه مورد اشاره قرار گرفت. موج بزرگی که در حمایت از ظریف در داخل و خارج کشور شکل گرفت و خوشحالی چهره های بدنام و مورد نفرت مردم از این استعفا (در داخل کشور از جمله کریمی قدوسی در مجلس و روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخارج از مجلس)، درعین حال که پایگاه مردمی ظریف را در میان مردم نشان داد، ضربه ای بود به موقعیت سردار سلیمانی در میان مردم. درحقیقت آنها (شاید رقبا) که فیتیله این فتنه را روشن کرده بودند همزمان با خارج کردن ظریف از دایره دولتی و حکومتی، ضربه به اعتبار سلیمانی را هم درنظر داشتند که در اولی شکست خوردند ولی در دومی توفیق یافتند و پوست خربزه را زیر پای وی انداختند! تاکنون مردم سلیمانی را آلوده به این نوع تحرکات سیاسی – مشابه شماری از فرماندهان سپاه - علیه دولت نمیدانستند و او را در جمع دسته بندی های سیاسی درون سپاه قرار نداده بودند. این ماجرا به اعتبار او در بدنه سپاه ضربه زد، درحالیکه تاکنون سلیمانی و چند معدود فرمانده دیگر سپاه (از جمله سرلشگر باقری) در بدنه سپاه مورد احترام و حتی علاقه بودند. تلاش سلیمانی برای برداشتن بار ماجرای واکنش ظریف از شانه خود، شاید تا حدودی ناشی از همین نکته آخر باشد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: