ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

"شورای سلطنت" تشکیل شد

اما دیگر کار از کار گذشته بود!

 
 

 

 

این صفحه اول روزنامه اطلاعات در آستانه خروج شاه از ایران است. خروجی که دیگر بازگشت و ورود نداشت. یکی از کشدار ترین بحث ها در روزهائی که انقلاب بسرعت اوج می گرفت  خروج شاه از کشور بود که بختیار آن را شرط قبول نخست وزیری کرده بود. مطابق قانون اساسی شاه می توانست در غیاب خود یک شورای سلطنت تشکیل بدهد بود که سرانجام نیز چنین کرد و از کشور رفت. این شورا می توانست باز هم مطابق قانون در زمان حضور او در کشور هم تشکیل شود و نقش مشورتی برای شاه داشته باشد. شورائی که از افراد دارای سوابق سیاسی و پیشینه کاردانی می بایست تشکیل می شد، اما شاه خود محور تر از آن بود که تن به قبول یک شورا درکنار خود بدهد. خانواده اش هم نمی پذیرفتند و استناد مادرش این بود که مگر پدرت "رضاشاه" شورا تشکیل داد که تو بدهی؟ تشکیل شورا یعنی دو پادشاه در یک مملکت! شورائی که حوادث سال 56 و 57 نشان داد جای آن چقدر در طول سلطنت محمدرضا شاه خالی بوده است. ایکاش این شورا در طول سلطنت او تشکیل و برپا شده بود و بر کار سلطنت شاه نظارت می کرد و از یکه تازی های او و دخالت های خانواده اش در امور مملکت جلوگیری می کرد. تقریبا همین بحثی که اکنون هم در جمهوری اسلامی مطرح است، البته بعنوان شورای رهبری در کنار رئیس جمهور انتخابی، اما نه مجلس خبرگان پس از درگذشت آیت الله خمینی به آن تن داد و نه خود آقای خمینی و نه آقای خامنه ای و شد همین وضعی که همه شاهدیم. تصمیمات فردی و یکطرفه و اعمال آن به زور. مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر کار رهبر شد، اما رهبر آن را دور زد و خود حاکم بر مجلس خبرگان شد.

بهرحال، شورای سلطنت در آن بمباران رویدادهای لحظه به لحظه در ایران انقلابی به ریاست سید جلال تهرانی که شخصیتی نسبتا ملی و شناخته شده بود و با روحانیون نیز ارتباط داشت تشکیل شد و شاه ایران را ترک کرد. سید جلال تهرانی که درتلاش بود تا نظام سلطنتی را نگهدار و با آقای خمینی دراین زمینه به تفاهم برسد اندک زمانی بعد، استعفا داده و به دیدار آیت الله خمینی در پاریس رفت و دیگر بازنگشت. شرط آقای خمینی برای دیدار با او همین استعفاء بود. پس از قریب 41 سال، هنوز کسی نمیداند و نمی گوید در دیدار سیدجلال تهران و آیت الله خمینی چه گذشت!

در کشاکش همین بحث تشکیل شورای سلطنت و قطعی شدن خروج شاه از ایران مسئله آزادی زندانیان سیاسی به تیتر روزنامه ها تبدیل شد. در آن روزها ایران در صدر اخبار و گزارش های جهان بود که نمونه ای از آن را در همین صفحه اول می بینید. بازرگان که نخست وزیر منتخب آقای خمینی است از کارگران اعتصابی نفت می گوید و بختیار که منتخب شاه است از برنامه های فوق العاده وزرا برای بیرون رفتن کشور از شرایط انقلابی. هیچکس نمی دانست تا 24 ساعت دیگر چه پیش خواهد آمد. روزنامه های صبح و عصر یعنی "آیندگان" ، کیهان و اطلاعات روی موج اخبار حرکت می کنند و برای نخستین بار، پس از سالها سانسور اختناق و کنترل مطبوعات، خبرها را بدون سانسور انتشار میدهند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 23 آبان

 
 

اشتراک گذاری: