ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 تیر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

علیه تحریم و فشار به ایران

با یک بسته حمایتی

اتحادیه اروپا از امریکا جدا شد

 
 
 
 

 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا (موگرینی) در حاشیه نشست روز گذشته اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد: اتحادیه اروپا با ۲۸ رای مثبت بسته حمایتی از ایران در راستای برجام را تصویب کرده و طی دو روز آینده تسلیم مقامات ایران می شود. بلغارستان تنها مخالف تصمیم جلسه بود که سرانجام این کشور نیز رای مثبت خود را اعلام کرد.

فرانسه، انگلستان و آلمان تدوین کنندگان اصلی بسته حمایتی می باشند. بدین ترتیب بانك سرمایه گذاری اروپا مجبور به حمایت از ایران شد.

این همان اروپائی است که در داخل حکومت ایران نمی خواستند تضاد منافع آن با امریکا را در شرایط کنونی قبول کنند و تا آستانه از کف دادن این برگ در بازی بزرگ قدرت ها بودند، تا حد فشار به دولت برای لغو برجام بدلیل لغو آن از سوی امریکا!

همزمان با این تصمیم مهم اتحادیه اروپا؛ سازمان (کنوانسیون مقابله با پولشوئی و کمک به تروریسم جهانی) FATF  نیز اعلام کرد تعلیق مقابله با ایران بدلیل نپیوستن به این کنوانسیون را تا ماه اکتبر تمدید کرده است. این در شرایطی بود که دولت آمریکا در پی آغاز مقابله "فاتف" با ایران بدلیل امضاء نکردن کنوانسیون مذکور بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 10 تیر

 
 

اشتراک گذاری: