ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 تیر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بشنوید!

عبدالناصر ایستاد و اجازه نداد

حجاب به زنان مصری تحمیل شود

 
 
 
 

اخوان المسلمین در مصر ریشه ای قدیمی دارد. بارها بخت خود را برای تصاحب قدرت و تبدیل مصر به مرکز اسلام ارتجاعی و رقیب عربستان امتحان کرده است. از جمله پیش از قیام افسران به رهبری ژنرال السیسی که اکنون قدرت را در مصر بدست دارد. قدمت حضور وفعالیت اخوان المسلمین در مصر و منطقه باز میگردد به نقشی که در جنگ دوم جهانی بعنوان متحد آلمان نازی بازی کرد. مصر همیشه با این گروه شاخ به شاخ بوده است، بویژه در کشوری که بخش مهمی از درآمد آن از راه صنعت توریسم است و اخوان المسلمین اگر به حکومت دست یابد (چنان که حدود یکسال، پس از سرنگونی رژیم مبارک در دست داشت) با تحمیل نظرات ارتجاعی خود به این درآمد مصر ضربه ای کمرشکن می زند. با شکست اخوان المسلمین و بازپس گیری قدرت دولتی از آن توسط ارتش مصر، "داعش" در منطقه ظهور کرد و این نشان داد که برای جنگ در سوریه ابتدا روی اخوان المسلمین حساب کرده بودند و پس از شکست آن "داعش" را به میدان فرستادند.

بهر روی، این سخنرانی تاریخی جمال عبدالناصر رهبر ملی گرای مصر درباره اخوان المسلمین شنیدنی است. گوئی امروز و خطاب به امثال مصباح یزدی و آیت الله جنتی و بسیاری از روحانیون مرتجع دیگر ایران صحبت می کند. گوش کنید!

 


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 تیر

 
 

اشتراک گذاری: