ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 تیر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پیشنهاد منطقی رمضان زاده

برای اعلام راه حلهای اقتصادی

اقتصاددانان منتظر دولت نشوند

 
 
 
 

 

درباره بحران اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت که همراه شده با توصیه های پیاپی درباره تغییر ترکیب تیم اقتصادی دولت، همه آنها که خود را صاحبنظر می دانند سخن می گویند. چنان که گوئی خود منتظر ورود به کابینه اند؛ زیرا راهکارهایشان را نمی گویند. برای نخستین بار "عبدالله رمضان زاده" سخنگوی دولت خاتمی یک پیشنهاد عملی و منطقی ارائه داد. او پیشنهاد کرد که هر کس هر طرحی دارد آن را بصورت مکتوب منتشر کند و رسانه ها نیز آن را در اختیار مردم و مقامات بگذارند. برای ارائه طرح ها و راه حل ها حتما نباید منتظر یک میزگرد و یا منتظر "وحدت" و "اتحاد" بود. اگر کسی طرحی دارد اما ریگی به کفش ندارد طرحش را اعلام کند.

البته این مضمون پیشنهاد رمضان زاده است. اصل جمله او در توئیتی که منتشر کرده چنین است: « حالا که دولت  خود  را از مشورت اقتصاددانان بی نیاز می داند، اقتصاد دانان برجسته کشور خود دست به کار شوند و نظرات اصلاحی- اجتماعی خود را منتشر کنند. خانه احزاب هم میتواند پیشقدم تشکیل جلسات اقتصاددانان  شود.»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 تیر

 
 

اشتراک گذاری: