ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 تیر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نوزاد تازه ای بنام "مائده هژبری"

عقد آسمانی قوه قضائیه

با سازمان اطلاعات سپاه

 
 
 
 

 

از اعتراف گیری از یک دختر 17 ساله بنام مائده و نمایش شرم آور از سیما باید متعجب بود؟ هرکس تعجب می کند این چند نمونه "شاه" کارهای قوه قضائیه که عقد آسمانی آن را با اطلاعات سپاه بسته اند را بخواند:

- درحکم احمد زیدآبادی (فعال ملی مذهبی) آمده بود: "ممنوعیت مادام العمر از تحلیل حوادث چه کتبی و چه شفاهی"

- گلرخ ایرانی به دلیل خاطره نویسی در دفترخاطراتش که فقط بازجو آن را خوانده بود به پنج سال حبس محکوم شد.

- شهناز اکملی از هرگونه عضویت در فضای مجازی محروم شد

- مهدی موسوی و فاطمه اختصاری بخاطر همکاری با خواننده آهنگ "نقی" جمعا به بیش از 20 سال حبس محکوم شدند.

درحکم بسیاری از محکومین سیاسی آمده است: "ممنوعیت خروج از کشور". یعنی ایران تبعیدگاه است.

- درحکم بسیاری از فعالان سیاسی ممنوعیت عضویت در یک حزب سیاسی که خود آن حزب مجوز دارد قید شده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 19 تیر

 
 

اشتراک گذاری: