منتخب اخبار  

        www.pyknet.net

   پیک نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 تیر ماه 1397

  pyknet100@gmail.com

 
   
 

 

منتخب اخبار منطقه و جهان

 

دولت انگلستان با استعفای وزرای کلیدی کابینه آن کشور روبرو شده  است. از جمله وزیر خارجه انگلستان که خود را از کابینه کنار کشید. با آن که با دقت و صریح نوشته و گفته نمی شود و رسانه های ایران نیز که دنبال رو و مترجم هر پرت و پلائی هستند که رسانه های غربی منتشر می کنند، واقعیت اینست که اختلاف در کابینه بر سر ماندن در کنار اتحادیه اروپا علیرغم خروج از این اتحادیه و کنده شدن از این اتحادیه و نزدیک شدن بیشتر به دولت ترامپ است. از جمله در ارتباط با لغو برجام از سوی ترامپ که دولت انگلستان پا سست کرد و در کنار باقی ماندگان طرفدار برجام باقی ماند. هنوز معلوم نیست دولت خانم ترزا می بتواند بحران درون کابینه اش را سامان بدهد یا خیر، اما در صورت ناتوانی در این زمینه، باید در انتظار دولتی بود که از اتحادیه اروپا کنده و به کاخ سفید پیوند می خورد. در مرکز این اختلاف بحران اقتصادی قرار دارد که مخالفان همراه ماندن با اتحادیه اروپا معتقدند از طرح ترامپ برای تجارت آزاد باید پیروی کرد و دنباله رو آلمان و فرانسه نشد که آینده ای ندارد.

 

چین: تحریم های یکجانبه علیه ایران را نمی پذیریم

http://www.entekhab.ir/fa/news/418150

جریمه برای دور ریختن غذا در عربستان

http://www.asriran.com/fa/news/619737

کابینه جدید دولت ترکیه معرفی شد

http://etedaal.ir/fa/news/207782/

وزیر خارجه جدید انگلیس

http://www.asriran.com/fa/news/619701

استعفاهای پیاپی در بریتانیا

https://fararu.com/fa/news/366738

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 تیر

 
 

اشتراک گذاری: