ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 خرداد ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 8 خرداد

اعتماد فرو ریخته مردم

چگونه میتواند بازسازی شود؟

 
 
 
 

 مردم دیگر نه به روحانیت باور دارند و نه  به نیروی انتظامی و قوه قضائیه اعتماد. دهها پیام درباره عنوان اول روز گذشته پیک نت دریافت داشته ایم که همگی در تائید مضمون آن بود و روی بی اعتمادی به نیروی انتظامی و قوه قضائیه تاکید داشت. نه تنها آن را تائید کردند بلکه معتقد بودند آش شورتر از آنست که ما نوشته ایم و عجیب است که روحانیت هنوز در خواب و خیال است. درحالیکه  سبوی دهه اول جمهوری اسلامی در دهه دوم و سوم ترک برداشت و در دهه چهارم شکست و آنچه در آن بود ریخت بر زمین. نفرت از امام جمعه ها چنان است که برخی از آنها - مانند امام جمعه تبریز- از بیم سرانجام این واقعیت در روش و نظرات خود تغییراتی داده که بکلی با نظرات و حرف ها و زندگی جدا از مردم بقیه امام جمعه متفاوت است، اما حریقی در خشم مردم است که در آن روحانیت خشک و تر با هم خواهند سوخت. ما در عنوان اول روز گذشته نوشتیم که در حکومت  نیروهای مذهبی کهنه اندیش، واپسگرا و متحجر کم نیستند، بویژه در نیروهای نظامی و امنیتی و مدیریت کشور، اما مردم روحانیت و نهادهای وابسته به آن را سمبل این واپسگرائی و فشار اجتماعی به خود میدانند و درکنار بحران همه جانبه اجتماعی که با آن دست به گریبان هستند این فشار اجتماعی - بویژه علیه زنان و جوانان- مضاعف است. در این میان مردم ارزل واوباش و دزدان عرصه های مختلف اقتصادی را هم یاران روحانیت می دانند که تحت حمایت نیروی انتظامی و قوه قضائیه اند. مردم برای سپاه و دستگاه امنیتی نیز حسابی جدا از حساب نیروی انتظامی و قضائیه باز نکرده اند. واقعیت اینست که هر حادثه و هر تحولی که اساس این وضع را دگرگون کند با اقبال مردم روبرو می شود. حتی اگر گروهی نظامی دست به عمل بزند و در نخستن گام بساط روحانیت را جمع کند. فضای عمومی جامعه در اکثریت خود - درست یا غلط- همین است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: