ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در خرمشهر و آبادان با نرخ 6500 تومان

دلال های عراقی دلار

به ایران آورده و می فروشند

 
 
 
 

 

با درود- اخیرا در منطقه آزاد آبادان و خرمشهر عراقی ها بدون ویزا به بهانه گردشگری وارد ایران می شوند اما آنها واسطه ها و دلال ها و کارمزدان شبکه هائی اند که از عراق آنها را رهبری می کنند. این باصطلاح مسافران و گرد شگران با خود دلار به ایران آورده و به قیمت ۶هزار تا ۶۵۰۰ تومان می فروشند و در وردی های مرزی هیچکس آنها را کنترل نمی کند و پرسش نامه ای در برابر آنها قرار نمیدهد که بنویسند چه مقدار ارز با خود وارد ایران می کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: