ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

حق با میرحسین موسوی نبود؟

براندازهای واقعی

کسانی اند که مردم را غارت کردند

 
 
 
 

 

برخی پیش بینی ها و جملات میرحسین موسوی در مناظره های تلویزیونی انتخابات 88 تاریخی است و تمام بیم آنها که وی را حصر کرده اند از آزاد شدن او، بازجوئی و یادآوری همین جملات و پیش بینی هاست.او بدرستی گفت که  «برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و فقرا فسادهای عظیم ایجاد کردند.»

نام فقر و فلاکتی که شورش دیماه نتیجه آن بود و مردم و حکومتیان میدانند که وسیع تر تکرار خواهد شد براندازی نبود و مردم برانداز نبودند، بلکه همانهائی که جان مردم را به لبشان رسانده اند و آنها که برای جلوگیری از افشای نام و هویت آنها دستورهای نظامی و قضائی صادر می کنند براندازان واقعی اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: