ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

رویائی شاید ناممکن

پایتخت سیاسی ج. اسلامی

قابل انتقال به  شهری دیگراست؟

 
 
 
 

 

رسانه های داخلی ایران از قول یک عضو مجلس نوشته اند که شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور  با هدف تمرکز زدائی از تهران آئین نامه ای را تدوین کرده و چند شهر و نقطه ایران برای جابجائی انتقال پایتخت سیاسی در نظر گرفته شده که  که در جلسه آینده شورا درباره آن‌ها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

بحث درباره پایتخت سیاسی در گذشته نیز بارها مطرح شده اما نیمه کاره رها شده است. در جهان هستند کشورهائی که دو پایتخت دارند و یکی از آنها پایتخت سیاسی است و مثلا هیات دولت و سفارتخانه ها و... درآنجا مستقر است و برای مثال قوای مقننه و قضائیه در شهری دیگر و یا بخش هائی از آنها تقسیم شده اند بین دو شهر. مانند استرالیا که سیدنی پایتخت سیاسی است و یا حتی ترکیه، که آنکارا پایتخت سیاسی است اما شهر اول و پایتخت تلویحی استانبول است. آیا درایران چنین امری ممکن هست؟

وقتی آقا محمد خان قاجار خواست پایتخت را از اصفهان که در زمان صفویه پایتخت بود به تهران منتقل کند، استدلالش این بود که تهران در مرکز ایران است و آب و هوای آن زیر بلندهای شمیران و دماوند مناسب است. امروز این پایتخت نه آب و هوای مناسب دارد و نه امنیت. البته امنیتی که آقا محمد خان گفته بود بازمی گشت به حمله خارجی و یا حمله شورشیان داخلی به پایتخت اما امروز حمله به پایتخت از درون خود پایتخت است و نا امنی علاوه بر مردم، خود حکومت را تهدید می کند! بخشی از مسئله همین نکته آخر است. پایتخت در محاصره 5 میلیون حاشیه نشین، پایتختی بشدت طبقاتی شده، پایتختی که ثروتمندان آن برای خود شهرک ساخته و امنیت داخلی برای شهرک درست کرده اند و مامور و نیروی ویژه دارند و کسی را به آن شهرک ها راه نمیدهند، پایتختی که اگر شورش شود مردم آن را با جاش خواهند برُد و خواهند خورد. شاید پایتخت سیاسی را بتوان به یک شهر نوبنیاد در فاصله اصفهان تا تهران برد و آن هم بخش اداری و دولتی آن را و شاید بیت عظیم رهبری را. مثلا جمکران را بتوان شهرسیاسی کرد که هم نزدیک قم است و هم تهران، اما انتقال پایتخت مثلا به شیراز و یا مشهد و یا کرمان و یا لرستان و یا خوزستان و یا آذربایجان ناممکن است. این انتقال علیرغم میل خیلی ها به مشهد نیز قطعا ناممکن است زیرا نزدیک به افغانستانی است که این روزها نگران رسیدن داعش به مرزهای آن با ایران هستند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: