ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 اسفند 1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

روزنامه های داخلی نوشتند

تلفات کرونا و فقر مردم

ایران را آماده شورش می کند!

 
 
 

 

 

دلیل و انگیزه ای که باعث شده تا حکومت آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را مانند آمار واقعی کشته شدگان شورش آبان ماه اعلام نکند یکسان است: ترس از شورش مردم!

علیرغم این ترس حکومتی، بتدریج همین مسئله را برخی مطبوعات ایران مطرح کرده اند. از جمله روزنامه سازندگی در شماره روز گذشته خود نوشت:

کرونا و خستگی دهک های پایین؛ بعد دیگر بحث مرتبط با حکمرانی این قضایا است. این که در اثر مشکلات اقتصادی و تلفات احتمالی وحشتناک کرونا اتفاق بزرگی در کشور بیفتد که تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن شاید غیر قابل پیش بینی باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز به زبان دیگری همین مسئله را در سرمقاله شماره دیروز خود مطرح کرده است:

«حداقل نیمی از خانوارهای ایرانی بشدت گرفتار دخل و خرج روزانه هستند. اقشار آسیب پذیری که در وضعیت بحرانی فقر هستند با هرگونه کاهش حتی ناچیز درآمد، دچار بحران میشوند. این اتفاقی بود که هنگام افزایش قیمت بنزین رخ داد. ضروری است دولت و دیگر ارکان حاکمیت به صورت اضطراری و فوری به فکر پیشگیری از بحران فقر ناشی از کرونا باشند. هیچ بعید نیست این بحران، تبعاتی بدتر و عمیق تر از کرونا به دنبال داشته باشد.»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 11 مارس 2020

 
 

اشتراک گذاری: