مصاحبه دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس

از خط قرمز اعلام نام رهبر

بعنوان عامل‌بحران بایدگذشت!

 

چند نمونه را بخوانید

طرح منسجم و یکپارچه ای

علیه کرونا درایران وجود ندارد

(پیک هفته ۱۰۹)  26 اسفند ماه 1398 - 16 مارس 2020

 pyknet100@gmail.com


24-25 اسفند

خبرهای
 سیاسی – اجتماعی


24-25 اسفند

منتخب رویدادهای منطقه و جهان


24-25 اسفند

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


24-25 اسفند

منتخب اخبار
شهرستان ها


24-25 اسفند

منتخب اخبار ورزشی


24-25 اسفند

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت 26 اسفند

"کرونا"درکشور چند داروغه

ایران قابل کنترل خواهد بود؟

این فیلم مربوط به حرکت تیم سمپاشی در میدان صادقیه تهران، به سبک وتقلید از سمپاشان چین در شهر "ووهان" است. اقدامات دیگر هنگام آغاز شده اما "میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است" آن کارزاری که چین توانست در شهر ووهان سازمان بدهد کجا و این اقدامات محدود و نمایشی در تهران و برخی شهرهای کرونا زده دیگر کجا!

نه تنها تهران، بلکه ایران شهر و کشور چند داروغه است و به همین دلیل هیچ بحرانی قابل حل نیست. نهادها، دولت و دولت سایه، امام جمعه ها، مداحان، تولیت ها، مجمع مصلحت که بقول مطهری تبدیل به شورای نگهبان دوم شده و خود شورای نگهبان، فرماندهان سپاه و  ارگان های نظامی که در راس آنها قرار دارند، اتاق بازرگانی، مجلس متلاشی شده و فلج، قوه قضائیه تابع اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران، بیت رهبری و شخص رهبر که عامل و بانی این ساختار بحران زده است و ... همه در جنگ قدرت یکدیگر را خنثی می کنند و در این میان مردم زیر فشار این جنگ قدرت له می شوند. بحران کرونا با بحران ساختاری حکومت عجین شده است. کرونا در طشت قدرتی که نظام رخت چرک هایش را در آن چنگ می زند تا نیمه چرک بیرون آورده و روی طناب ملت پهن کند افتاده است. بی نظمی، دروغگوئی، پنهانکاری از ملت، تاخیر، رقابت و چند دستگی در تصمیم گیری را در چند خبری که در همین شماره پیک نت در باره قرنطینه تهران و یا تعطیل مغازه ها و ... می خوانید. حکومتی که توان تامین مایحتاج مردم را در قرنطینه ندارد، چاره دیگری جز باز نگهداشتن فروشگاه ها ندارد و این یعنی بیرون آمدن مردم از خانه هایشان برای خرید، ناتوانی در تامین زندگی دستفروشان و جلوگیری از به خیابان و مترو نیآمدن آنها که اخبار آن را در منتخب اخبار امروز پیک نت می خوانید. گفته های دکتر پزشکیان نماینده تبریز و نایب رئیس مجلس را نیز در همین شماره پیک نت می خوانید که تا یک قدمی اعلام نام رهبر جمهوری اسلامی بعنوان عامل اصلی بحران ها پیش رفته است. ظاهرا در آخرین فرصت های مجلس دهم، برخی ها که بسیار می دانستند اما سکوت کرده بودند می خواهند حرف هایشان را بزنند و سپس مجلس را ترک کنند. شاید دکتر پزشکیان که وزیر بهداشت کابینه محمد خاتمی بود از جمله این افراد باشد.


بانگ "ای ایران"

 از بام و بالکن خانه ها برخاست!

حتی اگر فیلم های آواز خوانی، نوازندگی و پیام گوئی مردم ایتالیا که این روزها در قرنطینه خانگی اند و پیام گوئی مردم شهر "ووهان" چین در دوران قرنطینه "قوی باشیم، این روزها می گذرد" پخش اینترنتی  نمی شد هم از روز آشکار تر بود که ایرانی ها بزودی قرنطینه های خانگی را به سنگری برای همبستگی با خود و اعلام جدائی خویش از حکومت تبدیل خواهند کرد. این سنت از انقلاب 57 در ایران ریشه دوانده و درجریان جنبش ضد کودتای 88 نیز تکرار شد و حالا فرصت تازه ای برای تکرار آن پیش آمده است. اتفاقا یکی از دلائل تردید و حتی مخالفت دولت و قرارگاه جنگ بیولوژیک با اعلام قرنطینه تهران و دیگر شهرهای بزرگ و ظاهر شدن واحدهای سپاه در خیابانها نیز همین پیش بینی بود. فعلا سرود "ای ایران" را در برابر سرود جمهوری اسلامی مردم با صدای بنان از بلندگوهای خانگی پخش می کنند و خود نیز او را همراهی. این فیلم مربوط به اکباتان تهران است.


مرور مطبوعات 25 اسفند

تصمیمات را رهبر می گیرد

روحانی را بلا گردان می خواهند


این دو فیلم را مقایسه کنید

با فیلم های مقابله چین با "کرونا"

از این دو فیلم، یکی مربوط به خریدهای کرونائی در یکی از فروشگاه های شهر سیدنی استرالیاست و دیگری مربوط به همین خرید در یکی از فروشگاه های زنجیره ای لوازم بهداشتی بنام "D.M" در شهر برلین در آلمان. این دو فیلم را مقایسه کنید با فیلم هائی که در همین روزها و هفته ها درباره موفقیت چین برای غلبه بر کرونا در سراسر چین و بویژه در شهر 11 میلیونی "ووهان" بصورت یک نظم بی نظیر حکومتی و مردمی جلوه کرد. نه کسی یورش برد به مغازه ها برای ذخیره سازی، نه کسی از گرسنگی در قرنطینه خانگی مرد و نه فروشگاهها غارت شد. این دو فیلم بازتاب نظم مصرفی سرمایه داری و بی اعتمادی مردم به آینده و عدم حمایت دولتی است و آنچه در چین روی داد محصول یک نظم سوسیالیستی و اجتماعی. حالا اروپائی ها برای مقابله با کرونا از چین طلب یاری کرده اند. شاید آنها دانش و امکانات داروئی و پزشکی خود را بتوانند در اختیار آنها بگذارند، اما نظم و سیستم اجتماعی حکومت را که نمی تواند صادر کرد!

تازه این کشاکش برای انبار کردن دستمال کاغذی است. حالا تصور کنید که حادثه ای وخیم تر از کرونا روی دهد، مثل برخورد یک شهاب سنگ عظیم به زمین و یا آغاز یک جنگ محدود اتمی و ... در فروشگاه ها و سوپر مارکت های چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آن نظم آلمانی و فرهنگ اتو کرده اروپائی با یک حادثه (شیوع ویروس کرونا) تبدیل به همین صحنه هائی شده که دراین دو فیلم می بینید.


منتخب اخبار روزهای گذشته


پوتین رئیس جمهور می ماند
و کادرهای جوان روی کار می‌آیند
ایرج گلفام


حکومتی که قدرت قرنطینه را داشت

چین چگونه توانست

قهرمان مبارزه با کرونا شود؟


عنوان اول پیک نت 25 اسفند

قرارگاه جنگ بیولوژیک

هنوز نجنگیده تحلیل رفت!


کارهای نمایشی بسیج مساجد

با این کارهای نمایشی می توان کرونا را در ایران مهار کرد؟ چند طلبه و چند بسیجی در پناه عکسی از سردار قاسم سلیمانی را با سمپاش باغبانی به خیابان فرستادن یعنی مقابله با کرونا؟ مردم بتدریج خطر کرونا را جدی گرفتند و بتدریج در خانه هایشان پناه گرفته اند و خیابان ها خلوت باقی مانده است برای این مانورهای تبلیغاتی بسیج مساجد.


ترورها و قتل‌های بعد از انقلاب را

درقرنطینه 20ساله‌ام دسته‌‌بندی کردم

سعید حجاریان


زمزمه ها و شایعات

رهبر یک نهاد دیگر

روی دست روحانی تشکیل داد


عنوان اول پیک نت 24 اسفند

بحران کرونا در جهان
یک‌بعُدی ودرایران دو بعُدی‌است!چین اینگونه کرونا را
در "ووهان" مهار کرد!

این شهر "ووهان" چین است در روزهای اوج مقابله با ویروس کرونا. شهری که وسعت آن 5 برابر لندن است. دولت چین به کمک خود مردم چین توانست ویروس کرونا را در این شهر مهار کند. تمام شواهد نشان داد که چین از پیش خود را آماده حوادثی مشابه، حتی حمله اتمی به این کشور کرده است. نظم کم نظیر، اعتماد مردم به حکومت و تجهیزات از پیش تدارک دیده شده دست به دست هم داد تا کرونا در چین مهار شود. (که در چهار فیلم می بینید)حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

 

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

دو خبر در پیک نت روز گذشته (یکشنبه) تقریبا به یک اندازه بیش از دیگر خبرها و گزارش ها روی تلگرام پیک نت خواننده داشتند. نخست عنوان اول «قرارگاه جنگ بیولوژیک هنوز نجنگیده تحلیل رفت" با نزدیک به 10 هزار خواننده و سپس مقدمه منتخب اخبار سیاسی درباره مرگ عامل آتش زدن سینما رکس آبادان با نام مستعار "کیاوش" که فرماندار اهواز و نماینده مجلس بعد از انقلاب شد بر اثر کرونا. این مطلب نیز تقریبا 10 هزار خواننده روی تلگرام پیک نت داشت. روی فیسبوک جدید پیک نت نیز این دو مطلب تقریبا به یکسان خواننده داشتند، یعنی نزدیک به 1300 خواننده و ضمنا هر دو روی 15 فیسبوک خوانندگان آن به اشتراک گذاشته شد.


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930


صفحات اول

روزنامه های امروز ایران