ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 اسفند 1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 26 اسفند

"کرونا" در کشور چند داروغه

ایران قابل کنترل خواهد بود؟

 
 
 

 

 

این فیلم مربوط به حرکت تیم سمپاشی در میدان صادقیه تهران، به سبک وتقلید از سمپاشان چین در شهر "ووهان" است. اقدامات دیگر هنگام آغاز شده اما "میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است" آن کارزاری که چین توانست در شهر ووهان سازمان بدهد کجا و این اقدامات محدود و نمایشی در تهران و برخی شهرهای کرونا زده دیگر کجا!

نه تنها تهران، بلکه ایران شهر و کشور چند داروغه است و به همین دلیل هیچ بحرانی قابل حل نیست. نهادها، دولت و دولت سایه، امام جمعه ها، مداحان، تولیت ها، مجمع مصلحت که بقول مطهری تبدیل به شورای نگهبان دوم شده و خود شورای نگهبان، فرماندهان سپاه و  ارگان های نظامی که در راس آنها قرار دارند، اتاق بازرگانی، مجلس متلاشی شده و فلج، قوه قضائیه تابع اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران، بیت رهبری و شخص رهبر که عامل و بانی این ساختار بحران زده است و ... همه در جنگ قدرت یکدیگر را خنثی می کنند و در این میان مردم زیر فشار این جنگ قدرت له می شوند. بحران کرونا با بحران ساختاری حکومت عجین شده است. کرونا در طشت قدرتی که نظام رخت چرک هایش را در آن چنگ می زند تا نیمه چرک بیرون آورده و روی طناب ملت پهن کند افتاده است. بی نظمی، دروغگوئی، پنهانکاری از ملت، تاخیر، رقابت و چند دستگی در تصمیم گیری را در چند خبری که در همین شماره پیک نت در باره قرنطینه تهران و یا تعطیل مغازه ها و ... می خوانید. حکومتی که توان تامین مایحتاج مردم را در قرنطینه ندارد، چاره دیگری جز باز نگهداشتن فروشگاه ها ندارد و این یعنی بیرون آمدن مردم از خانه هایشان برای خرید، ناتوانی در تامین زندگی دستفروشان و جلوگیری از به خیابان و مترو نیآمدن آنها که اخبار آن را در منتخب اخبار امروز پیک نت می خوانید. گفته های دکتر پزشکیان نماینده تبریز و نایب رئیس مجلس را نیز در همین شماره پیک نت می خوانید که تا یک قدمی اعلام نام رهبر جمهوری اسلامی بعنوان عامل اصلی بحران ها پیش رفته است. ظاهرا در آخرین فرصت های مجلس دهم، برخی ها که بسیار می دانستند اما سکوت کرده بودند می خواهند حرف هایشان را بزنند و سپس مجلس را ترک کنند. شاید دکتر پزشکیان که وزیر بهداشت کابینه محمد خاتمی بود از جمله این افراد باشد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 مارس 2020

 
 

اشتراک گذاری: