ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 بهمن 1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

موسوی، رهنورد و کروبی

حصر 9 ساله

نخست وزیر و رئیس مجلس نظام

 
 
 

 

9 سال از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیخ مهدی کروبی گذشت. نه آنها حاضر به سازش و عقب نشینی از مواضع خود شدند و نه رهبر جمهوری اسلامی جرات کرد آزادی سیاسی آنها را بپذیرد و به حصر آنها خاتمه بدهد. میرحسین موسوی در آخرین اظهار نظرش درباره این قفل بسته گفته است "عزرائیل به این حصر پایان خواهد داد!". به زبانی ساده و صریح، یعنی من اهل سازش و عقب نشینی نیستم حتی اگر در حصر جانم را عزرائیل بگیرد. شاید اشاره به "رهبر"!

دختر میرحسین موسوی درباره سالگرد حصر پدر و مادرش نوشت:

پدر و مادرم را در اتاق بالای خانه حبس کردند و در چندین نوبت قشون کشی کرده، و‌ برای رد پای جرم بزرگ گشتند!.

قفل و میله به جای سبزه و گل بر در و دیوار خانه روئید. آنها را از دوست، فامیل، همراه و همفکر محروم کردند و راههای ارتباطی در عصر ارتباطات بر سه شهروند محصور بسته شد و ما تمرین این ایزوله بودن را در آن یک هفته کابوسی و مخوف آبان امسال کردیم و چه هولناک بود.

آنها هنوز تاسیسات خانه و پشت بام که مخزن اب است را به دلایل نگران کننده در دست دارند و هربار به بهانه ای از ترک این قسمتها طفره میروند.

هنوز دو در امنیتی قفل میشود تا عزیزان ما در پادگان نظامی زندان باشند، هنوز اگر چندوقت یکبار با تغییر قطره چکانی به منزل اقوام درجه اول برده شوند، مهمان ناخوانده شده و کنار آنها می نشینند، حتی در مراحل درمانی لازم که بیمار باید در امن و امان باشد و در خصوصی ترین فضاها حضور دارند،

ما اما آنها را میبینیم و آنها زندگی میکنند. آنها در غم های بیشمار و شادی های اندک این سالها با مردم این سوی درها که مدتهای مدیدیست که ندیده اندشان شریکند.

9 سال گذشته و این بیرون هرچه ناگواری بود در کف زمین و در آسمان روی داده تا داغدار ابدی باشیم.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 فوریه 2020

 
 

اشتراک گذاری: