ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 دی  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 22 دیماه

آن را که دروغ نگفت

در خانه اش حبس کردند!

 
 
 

 

 یکنفر را برای همیشه می توان فریب داد، عده ای را برای مدتی می توان فریب داد، اما یک ملت را هرگز نمی توان فریب داد و بر آن حکومت کرد. این حکم تاریخی را رهبران جمهوری اسلامی که به قدرت رسیده و به آن چنگ انداخته اند قبول ندارند، اما حکم زمانه به قبول و یا عدم قبول آنها کاری ندارد و به پیش می رود. از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی هیچ حادثه و رویدادی نیست که رهبران جمهوری اسلامی در باره آن صادقانه با مردم سخن گفته باشند و آنها که صداقت گفتار داشتند از صحنه رانده شدند. حصر شدند. زندانی و اعدام شدند. به حاشیه حکومت رانده شدند و ... از اطلاعات دروغی که درباره ترور آیت الله مطهری به مردم گفتند و آن را گردن مارکسیست ها انداختند تا شمار کشته شدگان انفجار حزب جمهوری اسلامی و واقعیات 8 سال جنگ و خلاصه هر پدیده و رویدادی. حتی اگر سال انقلاب (57) را هم مرور کنیم می رسیم به آتش زدن سینما رکس آبادان که درباره آن هم به مردم دروغ گفتند. نه تنها درباره سقوط هواپیمای اوکرائینی دروغ گفتند، بلکه درباره نتایج شلیک موشک به پایگاه "عین الاسد" هم دروغ گفتند. سرباز کشته شده را ممکن است بتوان در ایران پنهائی دفن کرد اما در امریکا ممکن نیست. چهل سال دروغگوئی به مردم و تبدیل صدا و سیمای حکومتی به بلند گوی دروغ های حکومتی، امروز نتیجه خود را بصورت بی اعتمادی کامل مردم به حکومت و رسانه هایش آشکار کرده است. اوج دوران دروغگوئی و نهادینه شدن دروغ به آن 8 سالی باز میگردد که احمدی نژاد رئیس جمهور بود. این جملات میرحسین موسوی در مناظره های انتخاباتی اش، خطاب به احمدی نژاد یک سند تاریخی است. او را گوشه خانه اش حبس کردند زیرا حقیقت را گفته بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 ژانویه 2020

 
 

اشتراک گذاری: