ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 آذر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 10 آذر

جنگ روانی با مردم

برای جلوگیری از شورش بعدی

 
 
 

 

شورش مردم را توانستند با کشتن نزدیک به 400 نفر، صدها زخمی و معدوم و 7 هزار بازداشتی و به آتش کشیدن بانکها و پمپ بنزین ها و ساختمان های حتی مسکونی توسط اوباش حکومتی کنترل کنند، اما خود نیز میدانند که این آغاز یک مرحله ای در جمهوری اسلامی است که اگر تن به واقع بینی ندهند، دیگر حتی با چند برابر این کشتار هم نخواهند توانست جلوی ادامه آن را بگیرند. شاه صدای انقلاب مردم را دیر شنید اما شنید، رهبرجمهوری اسلامی حتی حاضر به اعتراف به شنیدن این صدا نیز نیست و با گوشی ناشنوا می خواهد به استقبال آینده برود.

میرحسین موسوی، محمد خاتمی، شیخ مهدی کروبی و حتی آیت الله صانعی در قم تلویحا به رهبر جمهوری اسلامی توصیه کرده اند صدای مردم را بشنود و در اسارت صحنه سازی هائی که برایش ترتیب میدهند و گزارش هائی که برایش تهیه می کنند باقی نماند و به راه حل های مضحکی که بادمجان دور قاب چینان ارائه می دهند دلش خوش نکند. و این همه در صورتی است که خود او طراح همه این تعزیه گردانی ها نباشد.

از چند روز پیش عوامل فعال حکومتی را روی شبکه های اجتماعی فرستاده اند تا فیلم هائی را منتشر کنند که قدرت سرکوب حکومتی را نشان بدهد، فیلم جلیقه های مخصوص عوامل سرکوب و یا حمله نیروهای انتظامی به داخل خانه ها و شکستن در و پنجره ها با باطوم های مخصوص. همه آنها لباس های رعب آور به تن دارند و مربوط به فیلم های سینمائی و یا فیلم های خبری مربوط به کشورهای دیگر است که مونتاژ می کنند و می فرستند روی اینترنت. فریب این بازی را قطعا نباید خورد. حکومت از خیزش بعدی مردم وحشت دارد، حتی در داخل خودشان (از جمله در میان طلبه ها و حوزه های علمیه) بر سر رفتاری که با مردم شد و حریق و تخریبی که خودی ها مرتکب شدند روز به روز که اطلاعات محرمانه بدستشان می رسد اختلاف جدی تر می شود. سعی می کنند از تکرار شورش با همین فیلم ها و خبرهائی که دو نمونه اش را در زیر می خوانید جلوگیری کنند زیرا بیم دارند در یک شورش دیگر بخشی از نیروی انتظامی و حتی بسیجی هائی که به خیابان می فرستند مسئله دار شده و حتی به مردم بپیوندند. این همان وحشتی است که در آخرین مراحل حکومت نظامی  در سال انقلاب ارتش شاه هم متوجه آن شد و فراخواندن ارتش به پادگانها برای قطع ارتباط بدنه ارتش با مردم در خیابانها بود. دو خبری که درباره اطلاعیه وزارت اطلاعات و مصاحبه دادستان کل دراین شماره پیک نت می خوانید ادامه همین تلاش حکومت برای جلوگیری از شورش به جای سرکوب شورش است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 1 دسامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: