ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 آذر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 11 آذر

مستضعفی که باید حاکم باشد

همین بسیج سرکوبگر است! 
 
 

 

 

رهبر جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف نشان داده که کنترل دهان خود را ندارد و حتی با داشتن یادداشت در کف دستش هم، اغلب حس انتقام و حسادت و خشمی که در درون دارد از دهانش بیرون می زند. این مسئله بارها و بارها تکرار شده است و قطعا کسانی با ذکر مورد این نوع سخنان او را جمع آوری کرده تا به وقت خود منتشر کنند. البته همراه با تبعات آن در جامعه و در حکومت.

در همین ماجرای سهمیه بندی بنزین که بهانه ای شد برای مردم تا علیه فساد و فقر و تبعیض طبقاتی و مذهبی و ...بریزند به خیابان هم آقای خامنه ای با همان خصلت های برشمرده شده در بالا ظاهر شد و سخن گفت. درحالیکه فیلم تحکم او به دولت برای گران کردن بنزین وجود دارد، مدعی شد کارشناس نیست و سران سه قوه برایش مصوبه آوردند و او تائید کرد! و یا برای چندین بار در سالهای گذشته، روی جمعیتی که حکومت با زورگوئی به کارمندان دولت و مدارس و در محاصره بسیجی ها و خانواده آنها به خیابان می آورد تا جنبش مردم را خنثی کند موج سواری کرد و آن را ستود. نقل است که پس از سرکوب خونین مردم در سال 88 هاشمی رفسنجانی به دیدار او رفت و نسبت به آینده این نوع سرکوب ها به وی هشدار داد و او در پاسخ گفت :«اگر لازم بود یک میلیون نفر هم باید کشته می شدند تا نظام سرنگون نشود» (که البته منظور از نظام خود وی است). اینها نکات و خبرهائی است که خیلی ها در حکومت از آن ها اطلاع دارند و قطعا در آینده با جزئیات برای مردم فاش خواهند کرد.

ایشان برای دلگرم کردن بسیجی هائی که پس از سرکوب خونین مردم به دیدارش بردند، نه گذاشت و نه برداشت و گفت که مستضعفی که قرار بود پس از انقلاب حکومت کند، همین بسیج است!

 « مستضعفین چه کسانی هستند؟ مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ این چند سال اخیر باب شده آن را افراد فرودست و اقشار آسیب ‌پذیر معنا می‌کنند؛ نه! قرآن مستضعف را این نمی‌داند. شما مستضعف هستید!»

این جمله او بصورت توئیت بعدا در سایت وی نیز منتشر شد، البته با اندکی دستکاری و اضافه کردم ائمه اطهار به جمع مستضعفین!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 2 دسامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: