ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 آذر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 12 آذر

رهبر ج. اسلامی نمی خواهد

از رویدادها درس بگیرد!

 
 
 

 

 

از همان ابتدای اعلام سهمیه بندی بنزین و آغاز اعتراض های خیابانی مردم به گران شدن بنزین و سپس پیوستن مردم - بویژه جوانان و نوجوانان- فقیرترین محلات به این اعتراضات و آغاز شورش، از روز آشکارتر بود که بنزین بهانه است. بهانه ای برای ریختن به خیابان علیه فقر و بیکاری و تبعیض طبقاتی، خودی و غیر خودی، فساد و دروغگوئی ها حکومتی و ...

حالا بتدریج، واقع بین ترین مفسرین سیاسی و اقتصادی ایران انگیزه شورش مردم را همان اعلام می کنند که دربالا اشاره شد و این که بنزین فقط جرقه بود. جرقه ای به خشم و نارضائی مردم از نظام و حکومت. ظاهرا حکومت این بار هم می خواهد سر زیر برف کرده و این واقعیت را انکار کرده و پشت  "توطئه خارجی"، "نقش عوامل سیا"، "ضد انقلاب"، تحریک سلطنت طلب ها و مجاهدین خلق (بقول رهبر)»، "سهیم بودن گروه های سازمان یافته اوباش و اراذل در شورش" و تحریکات تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور و اینترنت سنگر بگیرند. و از پشت این سنگر تظاهرات اجباری و حکومتی برای محکوم کردن اعتراضات مردم را ستایش کنند. تظاهراتی که همه میدانند کارمندان و دانش آموزان را با بخشنامه و در محاصره بسیج و خانواده آنها به صحنه آوردند. رهبر جمهوری اسلامی از 88 و 96 درس نگرفته و یکبار دیگر این خیمه شب بازی را بعنوان مشت محکم مردم بر دهان معترضان ستود و آن تراژدی خیابانی که به کشته شدن حداقل 400 تظاهر کننده با شلیک مستقیم را انکار!

اینها نکاتی است که حالا دیگر نه تنها همه میدانند بلکه پرده ها دریده شده و کسانی که زندان و دادگاه های کودتای 88 را پشت سر گذشته اند، حالا بدون هراس امنیتی آنرا بیان می کنند و هشدار میدهند. بیان می کنند زیرا میدانند کار از مرحله ایجاد وحشت امنیتی گذشته است. دیری نخواهد پائید که زیر فشار خانواده ها، در خود نیروهای نظامی و انتظامی و حتی بسیجی هم همین بحث ها آغاز خواهد شد.

سخنان کوتاه و صریح سعید لیلاز، از تحلیلگران اقتصاد سیاسی و از قربانیان کودتای 88 را بعنوان نمونه ای از آنچه دربالا نوشته شد گوش کنید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 3 دسامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: