ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 آذر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

زنگنه، وزیر نفت:

تا اسم بابک زنجانی را می آورم

حمله به من را آغاز می کنند!

 
 
 

 

 

بیژن زنگنه از جلسه استیضاحی که برای جبهه پایداری ها در مجلس ترتیب داده بودند بیرون آمد و در پاسخ به خبرنگارانی که از او سئوال کردند: استیضاح کنندگان قانع شدند؟ گفت: هدف آنها قانع شدن نیست!

زنگنه مانند روحانی بار دیگر با صراحت گفت مافیائی که پشت بابک زنجانی است و قدرت را در جمهوری اسلامی در اختیار دارد، به محض آن که سخنی درباره او و محاکمه اش گفته می شود بر آشفته می شود و عده ای حمله را آغاز می کنند و این نشان می‌دهد که برخی افراد تا چه حد در فساد‌ گستاخ شدهاند و مبارزه با این افراد چه هزینههایی در پی دارد. این ایستادگی هزینه دارد و هزینهاش را هر اندازه هم که سنگین باشد می‌پردازم و چوبش را هم میخورم. آنها با ترفندهای مختلف سعی می کنند با تطمیع و تهدید یا بد نام کرده، ترورشخصیتی کنند و (امثال من را ) از سرراه بردارند. من پیشقدم هستم و بارها گفته‌ام تا زمانی که هستم، به امانت مردم که در دستم است، خیانت نمی‌کنم. جیبم بسته و کمربندم محکم است و زبانم گویا!


 


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 10 دسامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: