ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 آبان 1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

کار رقابت فرماندهان سپاه با هم به کجا خواهد کشید؟

فساد در ج.اسلامی جدی است

اما مبارزه با آن تبلیغات سیاسی

 
 
 

 

 فساد همانقدر در جمهوری اسلامی جدی است، که مبارزه با آن شوخی و بازی سیاسی. نمایش هائی که بعنوان دادگاه های مفاسد اقتصادی جریان دارد و سیمای جمهوری اسلامی آنها را با آب و تاب نمایش میدهد، از سوی مردم جدی گرفته نشده است و هدف هم این نیست که مردم به چنین باوری برسند، بلکه هدف تبلیغ برای رئیس قوه قضائیه در ارگان های نظامی و سپاهی است. در واقع نیز تبلیغ روز در میان فرماندهان سپاه و درجات پائین تر آن همین است. تبلیغی که شتاب هم گرفته است. در میان فرماندهان سپاه اختلافات و رقابت ها بسیار است و از جمله دلائل اظهار نظرهائی که مرتب در باره جنگ و حمله به اسرائیل و به زانو در آوردن امریکا و قدرقدرتی در منطقه و... از زبان فرماندهان سپاه می شود نیز بخشی از همین رقابت است. هر کدامشان سعی می کند روی حلیم رجزخوانی روغن بیشتری بریزد. حتی در هفته های اخیر که اصلا بحثی درباره حمله و جنگ نیست و نشانه هائی از فروکش کردن آتش میان ایران و عربستان و آتش بس در یمن وجود دارد هم فرماندهان سپاه یکی پس از دیگری و در رقابت با هم سخنرانی های جنگی می کنند. این رقابت در آینده ای نه چندان دور بر سر تعیین جانشین رهبر بسیار بیش از امروز آشکار خواهد شد. بخشی از تصفیه ها، جابجائی ها، بازنشسته کردن ها و مانورهای اطلاعات سپاه نیز ناشی از همین رقابت است. فعلا بحث در میان آنها اینست که غیر از رئیسی جایگزین دیگری هست؟ آقا نظرش روی رئیسی است؟ خبرگان آلترناتیو دیگری در آستین دارد؟ تکلیف مجتبی چه میشود؟ کار به کودتا در درون سپاه خواهد کشید؟ یعنی عده ای از آنها، شماری دیگر را سرکوب خواهند کرد؟ یعنی جنگ حیدری و نعمتی میان طرفداران رئیسی و طرفداران مجتبی!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 نوامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: