ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 مهر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

وکیل محمد نجفی

غیب شدن "مرد امنیتی"

کلید رمز قتل "میترا استاد" است!

 
 
 

 

 

دیوان عالی، حکم صادره از سوی دادگاه نجفی شهردار اسبق تهران را قبول نکرد و برای تحقیق درباره ابهاماتی که پرونده داشته و دادگاه به آنها نپرداخته رسیدگی را به گروه کارشناسان قضائی سپرد. بزرگترین ابهام در پرونده قتل میترا استاد همسر نجفی آنست که یک فرد امنیتی هنگام قتل در خانه نجفی بوده و شمار گلوله هائی که به سمت میترا استاد شلیک شده و جهت های شلیک نیز متفاوت است.

محمود علیزاده طباطبائی وکیل اول محمد نجفی در پرونده قتل میترا استاد که پس از چند جلسه دادگاه وکالت او را رد کرد، درمصاحبه ای که می شنوید با صراحت درباره آن فرد امنیتی که در خانه بوده و حتی ابتدا بازداشت شده اما بزودی آزاد و ناپدید شده و در دادگاه حاضر نبوده نکاتی را گفته که می شنوید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 24 سپتامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: