ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 شهریور  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مرور مطبوعات 14 شهریور

خشت اول را "آل بویه" گذاشتند

و شاه اسماعیل صفوی دیوار را بالا برد!

 
 
 
 
 

تا یکی دو قرن پس از عاشورا، مناسک و سنتی در این خصوص دیده نمی شود. اقوال صریحی از پیشوایان شیعه بر مذمت غلو گرایی موجود است. سازمان مداحان در سنوات اخیر با مدد صدا و سیما با سابقه جنبش اجتماعی عاشورا هم خوانی ندارد. انتشار خبر اخیر مبنی بر بازداشت تعدادی از مداحان که در خدمت به جریانات ویژه سیاسی قد بر افراخته اند، این نگرانی را واقع بینانه می نماید. (آل بویه باطنا به خلفا و دولت اسلامی عقیده و ایمانی نداشتند و برای انکه ایرانیان را از تسلط مذهبی اعراب رهایی بخشند در ترویج مذهب شیعه، کوشش ها کردند. معز الدوله اولین کسی است که در روز عاشورای سال 352 هجری مردم را مجبور به بستن بازار کرد و زنان را بر آن داشت تا از خانه ها بیرون آیند و موی پریشان سازند و لطمه بر سر و صورت زنند و بر قتل حسین بن علی (ع) شیون کنند. وادار کردن مردم به قبول تشیع و تحدید عقاید و افکار از عهد آل بویه معمول گردید و 5 قرن بعد، شاه اسماعیل صفوی به زوز شمشیر مردم را به ترک معتقدات قدیم و قبول آئین تشیع وا داشت. "تاریخ اجتماعی ایران جلد دوم- مرتضی راوندی صفحه ۲۳۹ الی ۲۴۴)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 سپتامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: