ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 آبان 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

کارگران نیشکر هفته تپه

سخنگوی کارگران ایران

 
 
 

 

 

حکومت برای حل مشکل نیشکر هفت تپه فلج است و اعتصابات و اعتراض های کارگری نیز علیه این فلج حکومتی ادامه دارد. کارگران می خواهند این واحد تولیدی به دولت بازگردانده شود و خود در مدیریت آن سهیم شوند و این یعنی عقب نشینی از خصوصی سازی هائی که بدستور رهبر و با تغییر اصل 44 قانون اساسی اجرا شده است. تغییر این مدیر یا آن مدیر و حتی دستگیری و محاکمه آنها همانقدر بی فایده است که وعده های مقامات برای پاسخگوئی به برخی خواست های کارگران. بازداشت می کنند اما شکم گرسنه ترس نمی فهمد و اعتراض ها ادامه می یابد. آزاد می کنند اما دوباره چند تنی دیگر را شبانه بازداشت می کنند به این امید که اعتراض ها خاتمه یابد که البته بی فایده است. مجلسی ها برای گرفتن ماهی از آب گل آلوده پریدند وسط و چهره مدافع معترضان را به خود گرفتند اما این نیز موقت بود و پایشان را کشیدند کنار. حالا هفت تپه به تریبون و بلندگوی همه واحدهای تولید بحران زده و کارگران بیکار و بی حقوق مانده و اخراجی شده اند و حکومت هم میداند که عقب نشینی در برابر کارگران هفت تپه یعنی برداشتن گام های بعدی برای عقب نشینی از خصوصی سازی ها، فرماندهان لباس شخصی سپاه را مدیر کارخانه ها کردن و...

این فیلم مربوط به روز 16 آبان است. دراین روز شماری از کارگران حراست هفت تپه نیز به کارگران معترض پیوستند و کار چنان بالا گرفت که بار دیگر یگان های ویژه نیروی انتظامی را به محل اعزام کردند. این یگان ها پس از مدتی از داخل کارخانه به خواست کارگران خارج شدند و بیرون کارخانه به صف شدند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 نوامبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: