ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 مهر ماه 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

زنان افغانستان صلح را

همراه با آزادی خود می خواهند

 
 
 

 

 

مذاکره و سازش با طالبان و بازگشت آنها به دولت و حکومت بیشتر از همه زنان افغانستان را نگران کرده است. آنها زن ستیزی دوران حکومت طالبان را دیده اند، همچنان که جنایات آنها را در کشتار مردم شاهد بوده اند. تاکنون درهیچ جنگ داخلی نیروی مخالف چنین بی پروا مردم را با انفجارهای کور نکشته است که طالبان کشته و نام آن را مبارزه گذاشته است. معمولا مبارزه با قوای دولتی باید باشد اما طالبان دهها هزار تن از مردم عادی را با انفجار کشته اند.

درچارچوب همین نگرانی از بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از زنان افغانستان روز یکشنبه در سالن اجتماعات  دانشگاه پلی تکنیک کابل گرد هم آمدند تا حمایت خود را از حقوق زنان، درعین  دفاع از صلح در این کشور اعلام کنند. آنها نمی خواهند بار دیگر خانه نشین شوند، نمی خواهند به زیر چادرهای آبی رنگ با پنجره های مشبک در مقابل صورت باز گردند، نمی خواهند در شهرها گردن زده شوند، نمی خواهند از تدریس در مدارس محروم شوند و از ادارات اخراج شوند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  13 اکتبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: