ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 شهریور 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

افشاگری شهرداران استانبول و آنکارا

دولت ترکیه فاجعه تلفات کرونا

دراین کشور را پنهان کرده است

 
 
 

 

 

دولت ترکیه اخبار فتوحات نفتی در مدیترانه را همراه با رجز خوانی نظامی علیه یونان تبدیل به سپر تبلیغاتی خود کرده تا بحران اقتصادی و گرانی و اعلام آمار تلفات کرونا در این کشور را پنهان کند. برای کاهش بحران اقتصادی اخبار کرونا را پنهان کرد تا در فصل سفرهای توریستی بلکه بتواند ارز خارجی را از طریق توریست ها جذب کند. سکوت درباره آمار تلفات کرونا دراین کشور را روز گذشته شهرداران استانبول و آنکارا که از حزب اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه حاکم هستند روز گذشته شکستند. آنها و بویژه شهردار استانبول از حزب جمهوری خلق پیرو آتاتورک که از او بعنوان رقیب جدی اردوغان در انتخابات آینده ریاست جمهوری نام برده می شود روز گذشته دولت را متهم به پنهانکاری در انتشار آمارهای واقعی تلفات کرونا در  ترکیه کردند. آنها اعلام کردند آمارهای مرگ و میری که هر کدام بطور جداگانه از شهرهای مختلف و اقماری استانبول و آنکارا دریافت کرده‌اند، به تنهایی با آمارهایی که دولت از مرگ و میر کرونا در سراسر ترکیه اعلام کرده، تقریبا برابری می‌کند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  اول سپتامبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: