ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26  مرداد 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

 متحدان را نباید از دست داد

ضرورت درک پیام

رد قطعنامه امریکا در شورای امنیت

 
 
 

 

 

قطعنامه امریکا برای تجدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت نه تنها رای نیآورد بلکه انزوای امریکا را به نمایش گذاشت. مهم ترین متحدان تاریخی امریکا یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان نیز به قطعنامه پیشنهادی امریکا که ترامپ مبتکر آن بود رای ندادند. این مهم نیست که رای ممتنع دادند، مهم آنست که با این رای ممتنع مانع تصویب این قطعنامه شدند.

صحت پیش بینی پیک نت درباره این رای گیری در شماره روز گذشته درست از آب درآمد و از این مرحله به بعد سیاست دقیق می تواند این ناکامی امریکا و بهره گیری از تضاد کشورهای بزرگ اروپائی با امریکا را تکامل بخشد. رای جمعه شب شورای امنیت نشان داد که همه گره ها، خلاف سیاستی که معمولا رهبر جمهوری اسلامی دارد و با سخنان خود برای دولت دردسر درست می کند، با دندان باز نمی شود و گرهی که با دست باز می شود دلیلی ندارد که آن را به دندان بسپارند. حرف های تبلیغاتی فرماندهان سپاه و اغلب روحانیون حکومتی جز آب به آسیاب امریکا ریختن نیست! می توان و باید قدرت نظامی را نه تنها حفظ کرد بلکه آن را تقویت و تحکیم کرد اما نیازی به رجز خوانی در باره آن نیست. نکته بسیار مهم دیگر حفظ دوستان و متحدان و افزودن بر شمار آنهاست. شاید این تلاش سخت تر از مبارز طلبیدن باشد. باید همسو با متحدان جهانی پیش رفت و تجربه رای جمعه شب شورای امنیت نشان داد که نقش متحدان از یکسو و حفظ فاصله متحدان جبهه مقابل و حتی تقویت این فاصله چقدر اهمیت دارد. نباید فراموش کرد که رای جمعه شب شورای امنیت، حامل این پیام آشکار بود که همه و بویژه دو متحد امروز ایران (چین و روسیه) می خواهند برجام را حفظ کنند و امریکا را منزوی. هر سخن و اقدامی در ایران که به این تلاش ضربه بزند عملا به اتحاد با متحدان جهانی ضربه زده است. اگر آراء منفی و ممتنع قطعنامه را یک جبهه گسترده جهانی در برابر دولت کنونی امریکا تصور کنیم، آنگاه باید با تقویت این جبهه و بهره گیری از تقابل و تضاد آنها با امریکا چنان بهره برداری شود که امریکا نتواند تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. بزرگترین ضعف امریکا در برابر ایران فعلا "برجام" است. توافقی جهانی که کاخ سفید و اسرائیل و برخی کوچک ابدال های منطقه ای علیه آن هستند و جبهه ای گسترده تر که در رای گیری جمعه شب شورای امنیت رونمائی شد طرفدار حفظ آن. این وحدت نظر پیرامون یک مسئله مشترک و مهم را باید حفظ کرد و این هنری است هم در داخل و هم درخارج از کشور دشوار پیش می رود اما باید برود! باید تحریم ها که دود آن مستقیم به چشم مردم ایران رفته لغو شوند و درعین حال به قدرت نظامی ایران لطمه ای وارد نشود! آیا جمهوری اسلامی با یک صدای واحد این مسیر دشوار را به سود مردم ایران و تمامیت ارضی کشور پیش خواهد برد؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 اوت 2020

 
 

اشتراک گذاری: