ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 فروردین 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مرور عناوین اول پیک نت در سال 98

از ابتدای بحث "کرونا" در ایران

خبرها چه بود و جمعبندی ما چه؟ 
 
 

 

 

پیک نت با آغاز سال 99، تصمیم دارد عناوین اول شماره های سال 98 که جمعبندی اخبار روز ایران است را همراه با لینک آنها بصورت هفتگی منتشر کند. یعنی اول هر هفته لینک های یک ماه پیک نت با عنوانی که برای انتخاب خواهد شد منتشر خواهیم کرد. این اقدام را از اسفند 98 آغاز کرده و به ماه های گذشته خواهیم رفت. در مرور جمعبندی اخبار اسفند ماه خواهید خواند که از ابتدای بحث کرونا در ایران پیک نت اخبار آن را با چه رویکردی منتشر و آن را جمع بندی کرد.

 

1 –  عنوان اول پیک نت 27 اسفند چین "آتش به اختیار" نداشت که توانست کرونا را مهار کند!

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/27/page/titre.htm

2 – عنوان اول پیک نت 26 اسفند

   ایران قابل کنترل خواهد بود؟  "کرونا" در کشور چند داروغه

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/26/page/titre.htm

3 – عنوان اول پیک نت 25 اسفند

قرارگاه جنگ بیولوژیک هنوز نجنگیده تحلیل رفت!

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/25/page/titre.htm

4 – عنوان اول پیک نت 24 اسفند

بحران کرونا در جهان یک بعُدی و در ایران دو بعُدی است!

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/24/page/titre.htm

5 – عنوان اول پیک نت 21 اسفند

بازرسان سازمان بهداشت جهانی: ابعاد "کرونا" در ایران فاجعه است!

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/21/page/titre.htm

6 – عنوان اول پیک نت 20 اسفند

از بیم عصیان عمومی شرایط فوق العاده اعلام می شود؟

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/20/page/titre.htm

7 – عنوان اول پیک نت 19 اسفند

سهم رهبر ج. اسلامی در شیوع کرونا در ایران  

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/16/page/titre.htm

8 – عنوان اول پیک نت 15 اسفند

چرا هشدارهای کرونایی حکومت را مردم باور نمی کنند؟

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/15/page/ttire.htm

 9 – عنوان اول پیک نت 14 اسفند

 قرنطینه فردی و خانوادگی احتمالا در تهران اجرا می شود!

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/14/page/titre.htm

10 – عنوان اول پیک نت 13 اسفند

حکومت تن نمی دهد به شناخت خود و جامعه ایران

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/13/page/titre.htm

11 – عنوان اول پیک نت 12 اسفند

 دو نامه وزیر بهداشت که یکی فاش شد و دیگری سانسور

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/12/page/titre.htm

12 – عنوان اول پیک نت 11 اسفند

مماشات با یکه تازی های رهبر رو به پایان است!

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/11/page/majma.htm

13 – عنوان اول پیک نت 10 اسفند

در پیام "کرونا"ئی رهبر مردم صداقتی مشاهده کردند؟

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/10/page/titre.htm

14 – عنوان اول پیک نت 8 اسفند

از بخت بد رهبر ج. اسلامی بهانه های شورش جمع شده!

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/08/page/titre.htm

15 – عنوان اول پیک نت 7 اسفند

عقب نشینی های حکومتی با مجلس آینده آغاز می شود؟

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/07/page/titre.htm

16 – عنوان اول پیک نت 6 اسفند

مجلس یازدهم پادگان سپاه و نیروی انتظامی است!

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/06/page/titre.htm

17 – عنوان اول پیک نت 5 اسفند

متهم اصلی پنهان کردن اخبار "کرونا" شخص رهبر است

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/05/page/titre.htm

18 – عنوان اول پیک نت 4 اسفند

در حادثه یک شورش است و حکومت با سه حادثه روبروست

 https://www.pyknet.net/1398/01esfand/04/page/titre.htm

19 – عنوان اول پیک نت 3 اسفند

در تهران 17 و در کل ایران 25 در صد درانتخابات شرکت کردند

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/02/page/titre.htm

20 – عنوان اول پیک نت اول اسفند

 مجلس اصولگرا قرار است جاده مذاکره با امریکا را باز کند؟

https://www.pyknet.net/1398/01esfand/01/page/titre.htm


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 آوریل 2020

 
 

اشتراک گذاری: