ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۴ شهریور ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 14 شهریور

تنها خام اندیشان نمیدانند

چه خوابی برای ایران دیده شده!

 
 
 

 

 

گشایش جبهه دوم جنگی، پس از جنگ اوکراین، ظاهرا چنان نزدیک است که چین و روسیه مشترکا خود را آماده کرده اند. این جبهه را امریکا می خواهد در تایوان باز کند و تجربه جنگ کره را تکرار کند. بصورت همزمان، امریکا جبهه سومی را در قطب شمال زمینه چینی می کند تا سرانجام در سه جبهه جنگی را به جهان تحمیل کند که خود بر این تصور است که امریکا دور از جبهه های جنگ است و خود در این جبهه ها شرکت مستقیم نمی کند اما از سود آن بهره اقتصادی و نظامی می برد. آیا این خوابی که به کابوس اتمی نیز آلوده است، تحقق خواهد یافت؟ در چنین وانفسائی که بحران نفت و گاز ناشی از آن گریبان اروپائی ها را خواهد گرفت، امریکا و اسرائیل می کوشند ایران را تسلیم اتمی کنند تا درعین بهره گیری از نفت آن، گام های بعدی را برای تحمیل جنگی خونین به آن بردارند. جنگی که در این جبهه چهارم اسرائیل مستقیما نقش آفرینی خواهد کرد. مانور نظامی 27 کشور به رهبری و نظارت امریکا در اردن که در همین شماره پیک نت خبر آن را می خوانید سرآغاز جبهه چهارم نیست؟

 شواهد نشان میدهد که ایران و رهبری نظام حاکم بر آن، از این ترفند آگاهی دارند و در مذاکرات اتمی می کوشند درعین گرفتن امتیازهای اقتصادی و لغو تحریم ها، کوچکترین قدمی در جهت تسلیم اتمی برندارند و حداکثر، دراین نقطه که هستند با تحمیل شروطی به امریکا، متوقف شوند تا هر زمان که خطر نزدیک شد، راهی را که تا کنون رفته اند به آن بازگشته و بسرعت آن را کامل کنند. با چنین توافقی نمی توان مخالف بود، به همان اندازه که با نخستین عقب نشینی، یعنی عقب نشینی و تسلیم اتمی، خطر تحمیل عقب نشینی های بعد و برداشتن گام های بعدی برای سقوط ایران به دره حمله نظامی و تکه تکه کردن ایران باید مخالف بود و بعید است که هیچ نیروی ملی و میهن دوستی جز این را خواهان باشد. دراین مرحله، حیله امریکا آنست که شمشیر پادمانی را برای دوران پس از توافق اتمی در دست خویش نگهدارد تا به وقت لازم آن را از نیام برکشد. یعنی آژانس اتمی، پس از توافق از ایران بازدید کرده و کشف نشانه هائی از فعالیت های اتمی در جهت تولید سلاح اتمی در ایران را اعلام کند. در این زمینه نیز تا کنون ایران هوشیارانه عمل کرده و همزمان با توافق اتمی می خواهد این شمشیر را از چنگ امریکا در آورد. آن ساده لوحانی که در داخل و خارج کشور تصور می کنند بلافاصله پولهای بلوکه شده ایران را بازپس خواهند داد و با این پولها بحران اقتصادی، گرانی و کمبودها برطرف شده و حقوق و دستمزدها افزایش می یابد، نه امریکا را می شناسند و نه اسرائیل و اهداف استراتژیک آنها را. به محض توافق اتمی، آنها برای جدا ساختن ایران از روسیه و چین و منزوی کردن و آماده ساختن شرایط ایران برای حمله نظامی به آن، بر سر لغو تحریم ها و بازپس دادن پولهای ایران گربه رقصانی را آغاز خواهند کرد که دراین صورت ایران هم چوب را خورده و هم پیاز را. به تمام طیف های مخالف جمهوری اسلامی که امروز پشت توافق اتمی و عقب نشینی جمع شده اند، به شرط آن که ریگی در کفش نداشته باشند، باید بار دیگر این را توصیه کرد که باید در داخل کشور همه فشار را آورد تا ساختار و سمت گیری اقتصادی ایران را از سرمایه داری انگلی و تجاری تغییر داد و تشکل های مستقل صنفی و باز شدن فضای سیاسی برای طرفداران این تحلیل و برداشت را به حکومت تحمیل کرد تا آزادی مطبوعات و رسانه ها تنها شامل حال رسانه ها و مطبوعات کنونی ایران ممکن شود، رسانه هایی که همگی – کم و بیش- زیر نفوذ اتاق بازرگانی و مافیاهای اقتصادی و خط گرفتن از رسانه های غربی و تلویزیون های فارسی زبان خارج کشور هستند که بر اثر بی کفایتی و "خودی" گرائی صدا و سیمای ایران در داخل ایران پر مخاطب شده اند. نشستن به امید سقوط امروز و فردای جمهوری اسلامی همان رویای فلج کننده ایست که این رسانه ها به جامعه ایران تحمیل کرده و نوعی رخوت سیاسی را موجب شده اند. این واقعیات را باید با همین صراحت و بدون لفاظی و میان چند صندلی سیاسی و تحلیل نشستن گفت و با سیاه روی سفید، در شرایطی که جهان به سمت جنگی چند جبهه برده می شود نوشت.

فیلمی که به پیوست این عنوان اول می توان دید مربوط به گشت زنی مشترک کشتی های جنگی نیروهای دریائی دو کشور چین و روسیه در دریای ژاپن و نشان دادن آمادگی مشترک برای مقابله با جنگی است که امریکا می خواهد به بهانه تایوان آغاز کند و ژاپن و کره جنوبی را نیز به این ورطه بکشد. سلاح از امریکا و مرگ و کشتار و ویرانی وظیفه شما!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۵ سپتامبر ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: