منتخب اخبار  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
   
 

 

منتخب اخبار اقتصادی

 

نمایشگاه اختصاصی ایران و روسیه افتتاح شد

https://www.irna.ir/news/84881904HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84881904/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF"/

 

ایران و روسیه کارتل جهانی گاز را راه‌ می‌اندازند

https://www.khabaronline.ir/news/1670377

نصف درآمد امسال دولت از مالیات بود

https://fararu.com/fa/news/573450

می گویند فرزندانمان را برای مبارزه با استکبار به غرب فرستادیم

https://www.khabaronline.ir/news/1671600/

در سال 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران داریم

https://www.entekhab.ir/fa/news/694018/

گزارش بانک جهانی: ایرانی ها از عراقی ها فقیرتر شده اند

https://www.khabaronline.ir/news/1671205HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1671205/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"/

با وضعیت فعلی اقتصاد مردم می گویند خدا پدر روحانی را بیامرزد

https://www.khabaronline.ir/news/1671150/

نهاوندیان: چرا دولت روحانی سکوت پیشه کرد و واقعیت را نگفت

https://www.khabaronline.ir/news/1671633/

ماشین های تارا و شاهین روسی / تصاویر

 https://www.khabaronline.ir/news/1667193HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1667193/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86"/

مبادلات هشت میلیارد دلاری میان ایران و روسیه

https://www.irna.ir/news/84881924HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84881924/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87"/

نمی توانیم همه تخم مرغ هایمان را در سبد چین و روسیه بگذاریم

https://www.khabaronline.ir/news/1671260/

چین و روسیه / پرداخت ها با روبل آغاز شد

https://www.khabaronline.ir/news/1671244HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1671244/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF"/

پوتین: گردش مالی چین و روسیه به 200 میلیارد دلار خواهد رسید

https://www.irna.ir/news/84881311HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84881311/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF"/

پوتین: فرصت های جدیدی برای ورود به بازارهای ایران و خاورمیانه پیدا کرده ایم

https://www.khabaronline.ir/news/1671270HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1671270/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87"/

ارزیابی دویچه بانک از آینده تیره اقتصاد آلمان

https://www.irna.ir/news/84881032/

کمک نظامی امریکا به اوکراین بیش از 15 میلیارد دلار رسید (بدهی های سنگینی که روی دست مردم اوکراین گذاشته شده)

https://www.dw.com/fa-ir/a-63056950

اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر تعیین سقف بهای انرژی روسیه

https://www.irna.ir/news/84881110HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84881110/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87"/

مجارستان: بحران انرژی اروپا را به زانو در می آورد

https://www.irna.ir/news/84881969/

جنگنده های پنتاگون لنگ قطعه های چینی است

https://www.khabaronline.ir/news/1671462HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1671462/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA"/

چین با فناوری باران مصنوعی به جنگ خشکسالی رفت

https://www.irna.ir/news/84880324/


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۱۰ سپتامبر  ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: