ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

غرامت خواهی لهستان، رقیب تاریخی آلمان

آلمان بازنده بزرگ جنگ اوکراین

و تحریم ها علیه روسیه است

 
 
 

 

 

بتدریج در خود آلمان هم این اعتراف روی به گسترش است که بازنده بزرگ جنگ در اوکراین نه امریکا، بلکه آلمان است. کشوری که قدرت اول اقتصادی اروپا بوده و یا هنوز هست و امریکا همیشه آن را تابع خود می خواهد و برای این تسلط نیازمند تضعیف اقتصادی آلمان است تا  از این طریق بر رهبری اتحادیه اروپا توسط آلمان نیز خاتمه ببخشد. در ادامه همین سیاست، امریکا از بعد از فروپاشی اتحاد شوروی طرح تقویت لهستان در برابر آلمان را در پیش گرفت. زیربنای این طرح، رقابت تاریخی است که لهستان با آلمان دارد و به همین دلیل اولین کشوری که ارتش هیتلری به آن حمله کرد لهستان بود و پس از تسلط بر لهستان دولتی فاشیستی و همکار آلمان را بر سر کار آورد. ته مانده دولت فاشیستی و طرفدار آلمان هیتلری در لهستان، بتدریج بار دیگر ریشه دواند تا  رسید به دولت کنونی لهستان که حامی اصلی نازیست های اوکراین است و خود نیز دارای دولتی طرفدار نازیسم.

با این سابقه تاریخی، ادعای کنونی لهستان برای گرفتن غرامت از آلمان معنای خود را پیدا می کند. این کشور نه تنها خواهان غرامت جنگ دوم از آلمان شده بلکه می خواهد بندر خود را به روی کشتی های آلمانی ببندد که این فشاری است برای تسلیم شدن آلمان و پرداخت غرامت جنگ دوم به لهستان!

از اول اکتبر، بندر شهر دارلوو لهستان (بخشی از استان پومرانای غربی، ناحیه اسلاونسکی) به روی کشتی‌های آلمان بسته خواهد شد.

صاحبان کشتی‌های آلمانی که بندر دارلوو پهلو گرفته و یا پارک شده اند باید قبل از اول اکتبر 2022 بار خود را "تخلیه" کرده و این بندر را ترک کنند زیرا درغیر اینصورت توقیف خواهند شد.

وزیر زیرساخت لهستان در یک ویدئو کنفرانس تصمیم به تعلیق پذیرش کشتی‌های آلمان تا پرداخت غرامت کامل حمله آلمان به لهستان در جریان جنگ دوم جهانی را اعلام کرد.

همزمان با دندان نشان دادن لهستان به آلمان و درحالیکه وحشت از زمستان سرد مردم آلمان را در نگرانی جدی فرو برده مجله اشپیگل روی جلد خود را به این نگرانی مردم آلمان اختصاص داد و نوشت

فشار تحریم های ضد روسیه را طبقه متوسط اروپا بر دوش می کشد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: