ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۴ تیر ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 14 تیر

آسمان خراش نارضائی مردم

خشت روی خشت بالا رفته!

 
 
 

 

 

این ساده لوحی محض است اگر تصور شود، نفوذ در جمهوری اسلامی تنها تاسیسات اتمی و سپاه را شامل می شود. آن دستگاه و سیستمی که تا مغز مهم ترین نهادهای امنیتی با دشواری بسیار نفوذ می کند، طبیعی است که در دیگر نهادهای حکومتی با سادگی و امکانات کمتری نفوذ می کند و کرده است. اگر نفوذ اول برای کسب مهم ترین اطلاعات و زدن ضربه های کاری و فلج کردن نظام است، نفوذ دوم برای عمیق تر و گسترده تر کردن نارضائی مردم و حتی تبدیل این نارضائی به نفرت از کل حاکمیت و بویژه روحانیت و سپاه است. نفوذ اول، در ضربات ناگهانی که وارد می شود خود را نشان میدهد. در ترورها، در سرقت اسناد اتمی و انفجارها. اینها نمود علنی و آشکار دارد، اما در نفوذ دوم ضربات تدریجی و طولانی و همراه با شناخت سمت گیری افکار عمومی. از برجسته ترین نمونه های نتایج نفوذ دوم، تصمیمات، سخنان و تهدیدهای ناگهانی و یا مستمری است که عمدتا نیز شامل حال زنان می شود. این نکته ایست که بتدریج در رسانه های داخل کشور هم به آن توجه شده و مطرح می شود. از جمله محمد علی ابطحی روز گذشته در یادداشتی در همین باره نوشت:

"بگیر و ببندهای تابستانه، بی‌حرمتی به دختران و زنان ایران. ، بی‌حرمتی به همه ایران است. دختران و زنان ایران بالغ‌تر از آن هستند که دیگران برای پوشش آنها تصمیم بگیرند. چه نفوذی‌هایی پشت این تصمیمات هستند؟

محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال نیز گفته است:

«ما انقلاب نکردیم که مردم را مسلمان کنیم. مردم ما مسلمان بودند. آنهایی که مسلمان بودند و رعایت می‌کردند الان هم می‌کنند. انقلاب کردیم که رفاه و مساوات و عدالت و آزادی را به مردم بدهیم. حالا کلاه‌مان را قاضی کنیم و ببینیم واقعا اینها را به مردم دادیم؟ چرا همه باید فکر مهاجرت کنند و پناهنده شوند ؟  من در دینداری و ایران‌دوستی بسیاری از مسوولان شک و تردید دارم.»

همین دو نکته را عباس عبدی به گونه ای دیگر مطرح کرده است.

چگونه می توان مدعی بود که همه اشتباه می کنند جز آنها که خشت نارضائی و نفرت مردم از حکومت را روی خشت بعدی می گذارند؟ و حالا با این خشت ها، یک آسمان خراش در ایران بالا رفته است. هنوز هم نمی خواهند قبول کنند و تجدید نظر؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۵ ژوئیه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: