منتخب اخبار  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۵ تیر ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
   
 

 

منتخب اخبار اقتصادی

 

اسکناس های جدید وارد بازار شد

https://www.irna.ir/news/84821057HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84821057/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF"/

تناقضاسکناس یک تومانی با تورم 50 درصدی

https://www.tabnak.ir/fa/news/1129833HYPERLINK "https://www.tabnak.ir/fa/news/1129833/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DB%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B5%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C"/

 

تراز مثبت تجارت خارجی چین

https://www.baharnews.ir/news/347015

رونمایی از اسکناس‌ جدید/ تصویر

https://www.asriran.com/fa/news/848841

افزایش دستمزدها در فرانسه برای چهارمین بار

https://www.baharnews.ir/news/347003

تورم ترکیه سه رقمی خواهد شد؟

https://www.khabaronline.ir/news/1650457

آتش‌سوزی در پالایشگاه عسلویه

https://aftabnews.ir/fa/news/781824

وزیر کشاورزی: بیش از 20 روز ذخیره گندم، روغن و برنج نداریم

https://eghtesaad24.ir/fa/news/163281/

هجوم سرمایه گذاران به سوی دلار

https://www.khabaronline.ir/news/1651052HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1651052/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1"/

نرخ بازار از دور خارج شد/ نبض بازار در دست قیمت های توافقی

https://www.khabaronline.ir/news/1651041HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1651041/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C"/

تاثیر سخنان برجامی بایدن روی بازار ارز

https://www.khabaronline.ir/news/1651049HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1651049/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"/

بازار پوشاک ایران در انحصار ترکیه

https://www.khabaronline.ir/news/1651002HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1651002/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85"/

کاهش کم سابقه مصرف لبنیات در کشور

https://www.bartarinha.ir/20/1227276HYPERLINK "https://www.bartarinha.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-20/1227276-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1"-

گزارش سال دیوار : آینه ای پیش روی بازار ایران

https://www.tabnak.ir/fa/news/1129792HYPERLINK "https://www.tabnak.ir/fa/news/1129792/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"/

رشد 29 درصدی تجارت غیر نفتی ایران با اعضای شانگهای

https://www.irna.ir/news/84820957HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84820957/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C"/

المانیتور ایران به ارزش بریکس می افزاید

https://www.irna.ir/news/84819918HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84819918/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF"/

برزیل به دنبال خرید سوخت ارزان از روسیه است

https://www.irna.ir/news/84818459HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84818459/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA"/

رشد اقتصادی ونزوئلا در شش ماه اول 2022 دو رقمی شد

https://www.irna.ir/news/84821073HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84821073/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF"/


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۱۶ ژوئیه  ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: