ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

روسیه اسناد آن را بدست آورده

امریکا متهم اصلی تاسیس

آزمایش های بیولوژیک در اوکراین

 
 
 

 

 

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: کارکنانی که با "پاتوژن های" خطرناک در اوکراین آزمایش می کردند شهروندان امریکا و دارای مصونیت دیپلماتیک بوده اند.

ازمایشگاه های بیولوژیک اوکراین درگیر در فعالیت های توسعه ویژگی های پاتوژنیک طاعون، انتراکس، وبا، تولارمی و دیگر بیماریهای مرگ آور با استفاده از روش های ترکیبی بیولوژیک بوده اند. بخش مهمی از این آزمایشگاه ها در شرق اوکراین بوده که همراه با اسناد و مدارک موجود در آنها بدست ارتش روسیه افتاده است. بخش دیگری از اسناد این آزمایشگاهها را کارکنان امریکائی این آزمایشگاهها با خود به پناهگاه آزوفستال برده بودند که اکنون با تخلیه آزوفستال و تسلیم شدن 2500 تنی که در آنجا بودند، این اسناد نیز تا آنجا که باقی مانده و در این پناهگاه از بین نبرده اند بدست روسیه افتاده است. تاکنون چند گزارش مستند از جانب روسیه برای رسیدگی به این فعالیت های امریکا در اوکراین تسلیم شورای امنیت سازمان ملل شده اما هنوز به آن رسیدگی نشده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۳۱ مه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: